Про ММО вчителів зарубіжної літератури

 

 

 

       Керівник ММО

 

вчителів зарубіжної літератури:    

 

 

 

  Жукова Галина Василівна

     

Персональний сайт:  

 

  http://galyna-zhukova.edukit.dn.ua/  

 

 

 

Подяка за роботу ММо вчителів світової літератури

                                  

                                                                                                                               

 

Анкета керівника ММО вчителів зарубіжної  літератури

 

2017-2018 н.р.

 

 

 

ПЛАН роботи на 2017-2018 н.р.

 

№ з/п

Зміст роботи

Форма

роботи

Відповідальний

Дата

та  місце проведення

Форма узагальнення матеріалів

1

1.Підведення підсумків роботи ММО  вчителів  зарубіжної літератури за

2016-2017 н.р.

2.Планування роботи  на 2017-2018 н.р., розподіл доручень між членами ММО

3. Опрацювання нормативних документів Міністерства освіти та методичних рекомендацій МіськВО щодо викладання  зарубіжної  літератури у поточному навчальному році

4.Опрацювання матеріалів щодо викладання  зарубіжної  літератури  у 5х-9х класах за новим Держстандартом

5. Огляд нових методичних посібників і новинок педагогічної літератури,сайтів та блогів

 

Інструктивно-методична нарада

 

Керівник

ММО

Жукова Г.В.

 

30.08.17

 

ЗОШ № 5

Протокол  № 1,методичний посібник «Рекомендації на 2017-2018н.р.  для вчителів зарубіжної літератури»

2

1. Підведення підсумків роботи ММО  вчителів  зарубіжної літератури за

І семестр

2. Інноваційні  форми роботи з обдарованими

3.Виступи вчителів ( із досвіду роботи)  щодо реалізації наскрізних ліній та впровадження інноваційних форм роботи на уроках зар.літератури

4.Ділова гра  «Інноваційний учитель»

 

Методичний

практикум

Керівник

ММО

Жукова Г.В.

 

 

 

січень

ЗОШ № 10

Протокол № 2

Збірка матеріалів

«Я роблю це так»

на сайті ММО

3

 1. 1.Педагогічні тренди та їх упровадження в навчальний процес на уроках зарубіжної літератури

2.Виступи з досвіду роботи вчителів, майстер-класи

3.Практичне заняття :

" Сучасні сервіси для створення власних дидактичних матеріалів "

Семінар-практикум

 

 

Відповідальні :

керівники

творчих груп Кудояр С.В.

(ЗОШ № 12),

Олійник О.Л.         ( ЗОШ № 5)

 

Квітень

ЗОШ № 10

Протокол № 3Посібник  на сайті " Педагогічні тренди та їх упровадження в навчальний процесс на уроках зарубіжної літератури"

 

4

1.Аналіз роботи ММО за

2017-2018 н.р.

2.Звіт творчих  груп, презентація методичних продуктів

3.Підведення результативності учнів у творчих конкурсах, МАН

4.Обговорення Конкурсу підручників на 2018н.р.

5.Планування роботи творчих груп на 2018-2019 н.р.

 

Педагогічний коворкінг

Відповідальні :

Керівник

ММО:

Жукова Г.В.

 

Керівники

Творчих груп:

Олійник О.Л. (ЗОШ № 5) та

Кудояр С.В.           ( ЗОШ № 12)

04.05.18

ЗОШ № 10

Протокол № 4

«Методичний кейс вчителя

9 го класу»

 

 

 

Аналіз роботи міського методичного об’єднання

вчителів зарубіжної літератури за І семестр 2017-2018 н.р.

     Міське методичне об’єднання  ( ММО) учителів  зарубіжної  літератури (ЗЛ) працювало згідно з планом роботи. Членами ММО були вчителі навчальних закладів міста  Бахмута ( ЗОШ № 2,4,5,7,9,10,12,18,24). У межах методичної проблеми ММО було окреслено коло завдань, над вирішенням яких працювали члени ММО  протягом І семестру 2017-2018 навчального року:

     розвиток особистості учня як суб’єкта читацької діяльності,  формування духовного світу патріота  України, над  вихованням в учнів любові до української мови та літератури як органічної частки світової культури, над використанням інноваційних методів роботи з обдарованими.

Мета роботи: залучення вчителів зарубіжної літератури  до інноваційної, пошукової діяльності, розвиток їх творчої ініціативи, виявлення та поширення найбільш ефективних форм та методів роботи, забезпечення ефективного викладання зарубіжної  літератури в умовах переходу на оновлений зміст освіти в рамках нового Держстандарту базової та повної загальної освіти Концепції «Нової української школи» та Концепції  національно-патріотичного виховання дітей та молоді;  

Пріоритетні завдання роботи методичного обєднання на 2017 – 2018 навчальний рік:

 • працювати над реалізацією вчителями зарубіжної літератури міста компетентнісного підходу в навчанні, сприяти переосмисленню ролі вчителя зарубіжної літератури із носія інформації в  творця навчального середовища, у якому кожна дитина - самостійна особистість;
 • активно впроваджувати в практику роботи вчителів зарубіжної літератури інноваційні форми роботи,  створювати умови для всебічного розвитку особистості в різних видах діяльності,  впроваджувати цінності та принципи педагогіки партнерства;
 • підвищувати  професійну  майстерність  кожного вчителя, проводити діагностику та визначення шляхів подолання труднощів у педагогічній діяльності,сприяти поглибленню методичної підготовки та активізації  самоосвітньої діяльності  вчителів зарубіжної літератури;
 • сприяти розвитку  творчого потенціалу педагогів,активізувати роботу вчителів з узагальнення власного досвіду, представлення авторських робіт на педагогічних виставках, надання матеріалів до друку у фахових виданнях,стимулювати ініціативну творчість членів ММО;
 • поширювати досвід роботи вчителів шкіл міста з питань організації

роботи з обдарованими учнями, посилити  роботу творчих груп  з підготовки дітей до інтелектуальних змагань; 

 • надавати методичну допомогу вчителям щодо викладання предмету за вимогами оновлених програм та реалізації наскрізних ліній,щодо  виконання  ключових принципів «Нової української школи» та підготовки учнів до олімпіад, конкурсів, захисту робіт МАН;
 • забезпечити педагогічний супровід  молодим вчителям, які тільки починають працювати за новим Держстандартом;
  • спрямувати виховну діяльність вчителів зарубіжної літератури на основі громадянських та загальнолюдських цінностей, основних напрямків виховної роботи: ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, ціннісного ставлення до сім'ї, родини, людей, ціннісного ставлення до праці, ціннісного ставлення до природи, ціннісного ставлення до культури і мистецтва, ціннісного ставлення до себе;
  • продовжити роботу з реалізації Концепції національно- патріотичного виховання, формувати на уроках зарубіжної літератури  в учнів громадянських якостей, розуміння приналежності до Українського народу;

             

 

 

             Підготовка до 2017-2018 навчального року розпочалася з участі керівника ММО вчителів зарубіжної літератури 21 серпня 2017 р. у ІІІ Конгресі освітян Донеччини «ОСВІТА ДОНЕЧЧИНИ: національний та європейський вектори розвитку», який відбувся 21 серпня 2017 року в м. Краматорськ.  Серед переможців виставкових робіт Трендових студій було відзначено  Г.В. Жукову за  розроблений нею  мейкерський  STREAM-проект «Відкриваючи Японію», який був представлений серед виставкових  матеріалів Донецької області у  місті Києві ( Збірник «Сучасні освітні тренди. Проекти STEAM –освіти».-Краматорськ: Витоки,2017.Рекомендовано до друку Вченою радою Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, протокол № 3 від 13.06.17 року).

          Для впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у 5-9 класах  з вчителями регулярно проводилися консультації, опрацьовувалися методичні рекомендації МОН щодо специфіки викладання предмету, щодо змін у навчальному матеріалі , щодо критеріїв оцінювання учнів, реалізації змістових ліній навчальних програм. Творчою групою «Плекаймо компетентність» підготовлені завдання для І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади із зарубіжної літератури, збираються матеріали для створення посібника для 9го класу. Усі необхідні матеріали щодо реалізації Держстандарту презентовані на сайті ММО http://svitova.klasna.com/uk/.

        З метою опрацювання ключових  рекомендацій НУШ  28 серпня 2017 року на базі Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2 міським методичним кабінетом Управління освіти проведено технопарк за темою серпневої конференції «Від школи знань – до школи компетентностей та цінностей», у якому взяли участь і члени ММО вчителів зарубіжної літератури. Презентувала свій досвід  керівник ММО- Жукова Г.В. з теми «Мейкерство як інноваційний підхід  впровадження STEM-освіти». 

       Під час першого засідання  членів ММО зарубіжної літератури, яке було проведено 30 серпня на базі ЗОШ № 5, педагоги міста Бахмута   ознайомилися з результатами роботи ММО за 2016-2017 н.р., оцінили результативну діяльність  творчої групи "Плекаймо компетентність" , відзначили активну  участь членів ММО :  Кудояр С.В. (ЗОШ №12) , Шилової А.А. ( ЗОШ № 24) та Олійник О.Л. (ЗОШ № 5).   Для підвищення  ефективності  роботи з вчителями  були  повторно опрацьовані  ключові нормативні документи  та рекомендації  щодо викладання зарубіжної літератури, критерії оцінювання учнівських робіт, вимоги щодо викладання   зарубіжної літератури в 5х-9х класах за вимогами Держстандарту, оголошені  зміни до навчальних програм.   Особливу увагу членів ММО було акцентовано на  необхідності реалізації Концепції " Нової української школи" та  Концепції  національно-патріотичного виховання дітей та молоді, на вихованні   на уроках зарубіжної літератури любові до української мови та літератури як органічної частки світової культури, виконанні  на формуванні в учнів  прагнення до збереження рідної мови та національних традицій і цінностей. Була акцентована увага педагогів  на потребі використання сучасних форм  і методів роботи з учнями, реалізації ключових наскрізних ліній. Не оминули своєю увагою вчителі рекомендації серпневої педагогічної конференції та педагогічного технопарку, які були проведені  у місті 28 та 29 серпня,   матеріалів ІІІ обласного Конгресу освітян .

           Облік методичної роботи вчителів (досягнення учнів на олімпіадах, участь у МАН, участь у фахових конкурсах) ведеться на сайті ММО, де можна ознайомитися з досвідом роботи вчителів, їх результативністю, показниками участі учнів у конкурсах. Члени методичного об’єднання працюють із обдарованими учнями, залучають їх до участі у творчих конкурсах. Протягом І семестру 18.11.17 року був  проведений ІІ етап  Всеукраїнської учнівської олімпіади із зарубіжної літератури, призерами ІІ ( міського етапу)  за Наказом  Управління освіти № 635 від 18.12.17 «Про підсумки проведення І (шкільного) та ІІ (міського) етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017-2018 навчальному році» стали:

Диплом І ступеня

П.І.Б учня

Клас

Заклад загальної середньої освіти

Учитель, який підготував учня

Зарубіжна література

 1. 1

Тімашова

Діана Вікторівна

10

ЗОШ №24

Шилова А.А.

 

Диплом ІІ ступеня

П.І.Б учня

Клас

Заклад загальної середньої освіти

Учитель

Зарубіжна література

1.

Голованьова

Катерина Сергіївна

10

ЗОШ №10

Жукова Г.В.

 

Дипломи ІІІ ступеня

П.І.Б учня

Клас

Заклад загальної середньої освіти

Учитель

Зарубіжна література

 1. 1

Каневецька

Дар’я Олександрівна

8

ЗОШ №18

Селезньова О.В.

 1.  

Безмаленко

Вероніка Володимирівна

8

ЗОШ №10

Жукова Г.В.

 1.  

Никифорова

Олена Сергіївна

9

ЗОШ №5

Олійник О.Л.

 1.  

Лященко

Валерія Сергіївна

11

ЗОШ №10

Жукова Г.В.

 

  

                                                       Керівник ММО                 Г.В.Жукова

 

 

 

2016-2017 н.р.

 

 

 

План роботи

міського методичного об’єднання

вчителів зарубіжної літератури  на 2016-2017 н.р.

 

Мета роботи:

 1. Забезпечення ефективного викладання зарубіжної  літератури в умовах переходу на оновлений зміст освіти в рамках нового Держстандарту базової і повної загальної освіти Концепції «Нової української школи» та Концепції  національно-патріотичного виховання дітей та молоді,  реалізація акмеологічного підходу на уроках зарубіжної  літератури,  удосконалення професійної майстерності педагогів, опрацювання сучасного  педагогічного  досвіду, формування конкурентоспроможного випускника  як майбутнього свідомого громадянина України

 

Пріоритетні завдання роботи методичного обєднання на 2016 – 2017 навчальний рік:

 1. працювати за формулою нової школи, яка працюватиме на засадах «педагогіки партнерства» та складатиметься з 8 компоненті;
 2. виховувати сучасного  випускника за моделлю «особистість-патріот-іноватор», що має сформовані  10 базових компетентностей, високорозвинені мовні  компетенції (лексичну, фонетичну, граматичну, діамонологічну та комунікативну);
 3. розвиток особистості учня як суб’єкта читацької діяльності,  формування духовного світу громадянина України, акцентування уваги читача на  ролі України в житті  та творчості  митців  світової  літератури;
 4. реалізацію міжпредметних зв’язків, формування цілісної системи знань про літератур;,
 5. виховання в учнів любові до української мови та літератури як органічної частки світової культури, прагнення до збереження рідної мови національних традицій і цінностей.
 6. впровадження акмеологічного підходу під час викладання зарубіжної літератури,використання інноваційних засобів і технологій в навчальному процесі;
 7. посилення роботи з обдарованими дітьми та створення оптимальних умов по наданню підтримки в розвитку їх творчого потенціалу, підвищення самоосвітньої діяльності  вчителів зарубіжної літератури;

 

№ з/п

Зміст роботи

Форма

роботи

Відповідальний

Дата і  місце проведення

Форма узагальн. матеріалів

1

1.Підведення підсумків роботи ММО  вчителів  зарубіжної літератури за

2015-2016 н.р.

2.Планування роботи  на 2016-2017 н.р., розподіл доручень між членами ММО

3. Опрацювання нормативних документів Міністерства освіти та методичних рекомендацій МіськВО щодо викладання  зарубіжної  літератури у поточному навчальному році

4.Опрацювання матеріалів щодо викладання  зарубіжної  літератури  у 8х класах за новим Держстандартом

5. Огляд нових методичних посібників і новинок педагогічної літератури,сайтів та блогів

6.Конкурс «Методична знахідка»

 

Інструктивно- методичне

засідання

Керівник

ММО

Жукова Г.В.

 

26.08.16

 

ЗОШ № 5

Протокол  № 1

 Результати обробки  анкет учителів на сайті ММО,методичний посібник «Рекомендації на 2016-2017 рік  для вчителів зарубіжної літератури»

2

1. Підведення підсумків роботи ММО  вчителів  зарубіжної літератури за

І семестр

2. Сучасні форми роботи з обдарованими під час підготовки до олімпіади, МАН, творчих конкурсів

3.Виступи вчителів ( із досвіду роботи)  «Я роблю це так!» щодо

впровадження інтерактивних форм роботи на уроках зар.літератури

4.Анкетування «Нестандартний учитель»

 

Творча майстерня

Керівник

ММО

Жукова Г.В.

 

 

 

 

19.01.17

НВК№ 11

Протокол № 2

Збірка матеріалів

«Я роблю це так»

на сайті ММО

3

1. Сучасні форми роботи з інтеграції навчальних предметів

2.Виступи з досвіду роботи вчителів, майстер-класи

3.Практичне заняття :

"Інтеграція навчальних предметів української та зарубіжної літератур як засіб удосконалення мовно-літературної освіти в умовах нової української школи"

Семінар-практикум

 

(відкрите засідання ММО учителів української мови та літератури , учителів зарубіжної літератури)

Відповідальні :

Керівник ММО

вчителів укр..мови

Донченко Т.Л.

 (ЗОШ №5)

 

Керівник ММО

вчителів

зар.літ

Жукова Г.В.

(ЗОШ № 10)

 

Квітень

ЗОШ № 5

Протокол № 3Посібник  на сайті "Інтеграція навч. предметів укр. та зар.  літератур як засіб удосконалення мовно-літературної освіти в умовах нової української школи"

 

4

1.Аналіз роботи ММО за

2016-2017 н.р.

2.Звіт творчої  групи, презентація методичних продуктів

3.Підведення результативності учнів у творчих конкурсах, МАН

4.Планування роботи творчих груп на 2017-2018 н.р.

 

Творча майстерня

Керівник

ММО:

Жукова Г.В.

 

Керівники

Творчих груп:

Олійник О.Л.

(ЗОШ № 5) та

Кудояр С.В.       

( ЗОШ № 12)

Травень

ЗОШ № 10

Протокол № 4

«Методичний кейс вчителя 8 го класу»

 

 

 

 

Аналіз роботи міського методичного об’єднання

вчителів зарубіжної літератури за 2016-2017 н.р.

     Міське методичне об’єднання  ( ММО) учителів  зарубіжної  літератури (ЗЛ) працювало згідно з планом роботи ( періодичність -  4 засідання на рік). Членами ММО були вчителі навчальних закладів міста  Бахмута, Соледару та Часів Яра ( І семестр), після об’єднання громад-тільки Бахмута ( ІІ семестр). У межах методичної проблеми ММО було окреслено коло завдань, над вирішенням яких працювали члени ММО  протягом 2016-2017 навчального року: розвиток особистості учня як суб’єкта читацької діяльності,  формування духовного світу патріота  України, над  вихованням в учнів любові до української мови та літератури як органічної частки світової культури, над використанням інноваційних методів роботи з обдарованими.

  Мета роботи ММО на 2016-2017 н.р. :

 1. Забезпечення ефективного викладання зарубіжної  літератури в умовах переходу на оновлений зміст освіти в рамках нового Держстандарту базової і повної загальної освіти Концепції «Нової української школи» та Концепції  національно-патріотичного виховання дітей та молоді,  реалізація акмеологічного підходу на уроках зарубіжної  літератури,  удосконалення професійної майстерності педагогів, опрацювання сучасного  педагогічного  досвіду, формування конкурентоспроможного випускника  як майбутнього свідомого громадянина України.

Пріоритетні завдання роботи методичного обєднання,які були визначені на 2016 – 2017 навчальний рік:

 1. працювати за формулою нової школи, яка працюватиме на засадах «педагогіки партнерства» та складатиметься з 8 компоненті;
 2. виховувати сучасного  випускника за моделлю «особистість-патріот-іноватор», що має сформовані  10 базових компетентностей, високорозвинені мовні  компетенції (лексичну, фонетичну, граматичну, діамонологічну та комунікативну);
 3. розвиток особистості учня як суб’єкта читацької діяльності,  формування духовного світу громадянина України, акцентування уваги читача на  ролі України в житті  та творчості  митців  світової  літератури;
 4. реалізацію міжпредметних зв’язків, формування цілісної системи знань про літератур;,
 5. виховання в учнів любові до української мови та літератури як органічної частки світової культури, прагнення до збереження рідної мови національних традицій і цінностей.
 6. впровадження акмеологічного підходу під час викладання зарубіжної літератури,використання інноваційних засобів і технологій в навчальному процесі;
 7. посилення роботи з обдарованими дітьми та створення оптимальних умов по наданню підтримки в розвитку їх творчого потенціалу, підвищення самоосвітньої діяльності  вчителів зарубіжної літератури;

           Для впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у 5-8 класах  з вчителями регулярно проводилися консультації, опрацьовувалися методичні рекомендації МОН щодо специфіки викладання предмету, щодо змін у навчальному матеріалі , щодо критеріїв оцінювання учнів, реалізації змістових ліній навчальних програм. Творчою групою «Плекаймо компетентність» створено посібник медіа матеріалів «Методичний кейс вчителя 8 го класу»  для роботи у 8 класі, збираються матеріали для створення посібника для 9го класу. Усі необхідні матеріали щодо реалізації Держстандарту презентовані на сайті ММО http://svitova.klasna.com/uk/.

          Для виконання методичних рекомендацій  Концепції національно патріотичного виховання та Нової української школи 25 серпня 2016 року на базі НВК № 11  творчо працювала  секція № 1  « Спілкування рідною та іноземними мовами», члени якої працювали над темою  « Педагогічний єврочекін або Віртуальна подорож освітніми закладами країн Євросоюзу». Метою роботи секції було ознайомити педагогів  гуманітарного циклу  із  особливостями освітніх моделей країн Євросоюзу  ( Англії, Німеччини, Фінляндії, Польщі), вимогами до компетенцій  учнів та педагогів. Учасники студії ознайомилися з  ключовими завданнями євроінтеграції в галузі освіти,необхідністю підвищення якості формування мовних компетенцій  учнів на уроках предметів гуманітарного циклу. Під час практичної частини педагоги міста працювали над створенням  моделі образу конкурентоспроможного випускника  сучасної української школи. На етапі узагальнення матеріалу роботи студій вчителі  різних   методичних   об'єднань  активно  співпрацювали   над створенням моделі випускника «Нової української школи», розробляли методичні  рекомендації    щодо    формування  ключових компетенцій засобами предметів освітньої галузі.  Узагальнені   рекомендації, творчі моделі, що були розроблені  кожною з секцій  презентували найактивніші учасники. Одностайно було вирішено, що сучасний випускник:

 • має сформовані мовні компетенції.
 • здатний до спілкування державною та іноземними мовами  на гуманістичних принципах.
 • реагує мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час.
 • володіє навиками посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.
 • розуміє  твори мистецтва, формує  власні мистецькі смаки, самостійно виражає  ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва.
 • глибоко розуміє власну  національну  ідентичність як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

   Членами секції були розроблені рекомендації для педагогів гуманітарного циклу міста щодо реалізації мовних компетенцій у 2016-2017 н.р.:

      розвивати мовні компетенції :

 • Лексичну компетенціюце запас слів у межах певного вікового періоду, здатність до адекватного використання лексем, правильне вжи­вання образних виразів, приказок, прислів’їв, фразеологічних зворотів.
 • Фонетичну компетенціюправильна вимова всіх звуків рідної мови, звукосполучень відповідно до орфоепічних норм, наголосів; доб­ре розвинений фонематичний слух, що дає змогу диференціювати фо­неми; володіння інтонаційними засобами виразності мовлення (темп, тембр, сила голосу, логічні наголоси тощо).
 • Граматичну компетенціюнеусвідомлене вживання граматичних форм рідної мови згідно із законами і нормами граматики (рід, число, відмінок, клична форма тощо), чуття граматичної форми, наявність ко-рекційних навичок щодо правильності вживання граматичних норм.
 • Діамонологічну компетенціюце розуміння зв’язного тексту, вміння відповідати на запитання й звертатися із запитаннями, підтримувати та розпочинати розмову, вести діалог, складати різні розповіді.
 • Комунікативну компетенціюкомплексне застосування мовних і немовних засобів з метою комунікації, спілкування в конкретних соці­ально-побутових ситуаціях, уміння орієнтуватися в ситуації спілкуван­ня, ініціативність спілкування.

виховувати особистість:

 • яка вміє вдумливо читати та доносити думку
 • яка здатна критично мислити
 • яка уміє логічно захищати власну життєву позицію
 • яка ініціативна  та має емоційний інтелект
 • яка уміє працювати в команді та  здатна до творчості

Формувати ключові компетентності нової української школи:

1.Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами. Це вміння усно і письмово висловлювати й тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання, письмо, застосування мультимедійних засобів). Здатність реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ – у навчанні, на роботі, вдома, у вільний час. Усвідомлення ролі ефективного спілкування.

2.Спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та погляди (через слухання, говоріння, читання і письмо) у широко-му діапазоні соціальних і культурних контекстів. Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування.

3.Математична грамотність. Уміння застосовувати математичні (числові та геометричні) методи для вирішення прикладних завдань у різних сферах діяльності. Здатність до розуміння і використання простих математичних моделей. Уміння будувати такі моделі для вирішення проблем.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати.

5.Інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне застосування інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність, основи  програмуван-ня, алгоритмічне мислення, роботи з базами даних, навички безпеки в Інтернеті та  кібербезпеці. Розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо).

6.Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя.

7.Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів.

8.Підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх ужиття з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику.

9.Загальнокультурна грамотність. Здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших.

10.Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу життя.

Учасники секції  працювали не тальки над створенням моделі випускника Нової української школи, багато уваги приділялося і необхідним змінам в образі сучасного вчителя. Було визначено , що :

Учитель сучасної української школи повинен знати:

 • стратегії розвитку сучасної освітньої політики ЄС у сфері педагогічної освіти;
 • основні культурні цінності та принципи педагогічної діяльності в умовах євроінтеграції;
 • сутність та основні характеристики феномену європейського виміру в шкільній та

педагогічній освіті;

 • шляхи й механізми формування загальноєвропейського простору педагогічної освіти.

Учитель сучасної української школи повинен вміти:

 • аналізувати провідні європейські документи та самостійно шукати нові знання щодо розвитку освіти в умовах сучасних інтеграційних процесів;
 • виокремлювати спільне та особливе в розвитку педагогічної освіти Європейських країн;
 • узагальнювати позитивний досвід та розпізнавати ефективні форми участі українських педагогів у процесах європейської інтеграції;
 • знаходити і використовувати веб-ресурси з питань європейської інтеграції в педагогічній та шкільній освіті.

           Для узагальнення матеріалу роботу секції було вирішено створити окрему сторінку на сайті ММО «Євроклуб», де презентувати напрацьовані матеріали з питань євроінтеграції: http://svitova.klasna.com/uk/site/evroklub.html.

           Облік методичної роботи вчителів (досягнення учнів на олімпіадах, участь у МАН, участь у фахових конкурсах) ведеться на сайті ММО, де можна ознайомитися з досвідом роботи вчителів, їх результативністю, показниками участі учнів у конкурсах . Члени методичного об’єднання працюють із обдарованими учнями, залучають їх до участі у творчих конкурсах . Протягом навчального року проводилася Всеукраїнська учнівська олімпіада із зарубіжної літератури, призерами ІІ ( міського етапу)  за Наказом  МіськВО № 667 від 23.12.16 «Про підсумки проведення І (шкільного) та ІІ (міського) етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін  у 2016-2017 навчальному році» стали:

Диплом ІІ ступеня

П.І.Б учня

Клас

ЗНЗ

Учитель

Зарубіжна література

1

Лукашкіна Катерина

11

ЗОШ 24

Шилова А.А.

Диплом ІІІ ступеня

П.І.Б учня

Клас

ЗНЗ

Учитель

Зарубіжна література

1

Міхальченко Катерина

8

ЗОШ № 13

Гапанець І.В.

2

Голованьова Катерина

9

ЗОШ № 10

Жукова Г.В.

3

Ларічєва Софія

10

ЗОШ № 17

Прядко О.Г.

4

Алеко Олександра

11

ЗОШ № 24

Шилова А.А.

 

Диплом учасника

П.І.Б учня

Клас

ЗНЗ

Учитель

Зарубіжна література

1

Клименко Катерина

11

ЗОШ № 15

Пікальова Г.В.

2

Щербакова Ольга

11

ЗОШ № 10

Жукова Г.В.

 

     У ІІІ( обласному) етапі  учасників із зарубіжної літератури не було, що пояснюється тим, що предмет не є обов’язковим для  вступу  до ВУЗів та складання ЗНО, ДПА, а тому учні не прагнуть заглиблюватися в усі тонкощі проблем теорії літератури та компаративістики, що впливає на показники учасників І та ІІ етапів.

      

На виконання наказу Управління освіти від 09.03.2017 №114 «Про проведення  І (міського) етапу обласного інтернет-конкурсу літературно-мистецької та педагогічної медіатворчості із зарубіжної літератури, російської мови та інтегрованого курсу «Література» «Створи шедевр» у 2016-2017 навчальному році» з 13.03.2017 по 22.03.2017 серед учителів-словесників та учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів був проведений І (міський) етап.До міського оргкомітету було надіслано 17  робіт учнів 5-11 класів у 3 номінаціях «Медіаконтент юного словесника», «Літературна кав’ярня», «Дружба без кордонів»  та  6 робіт учителів-учасників у номінації «Методичні новації». У І (міському) етапі взяли участь учнівські та педагогічні колективи ЗОШ №2, ЗОШ №5 , ЗОШ № 7,    ЗОШ №10, ЗОШ№12, ЗОШ № 24, школа- інтернат № 1). Шкода, але не  взяли участь у І етапі представники ЗОШ № 4,  ЗОШ № 9, ЗОШ № 18.

Результати І (міського) етапу обласного інтернет-конкурсу літературно-мистецької та педагогічної медіатворчості із зарубіжної літератури, російської мови та інтегрованого курсу «Література» «Створи шедевр» у 2016-2017 навчальному році:

Категорія: «Учні»

ПІ учня

Клас

ЗНЗ

Учитель, що підготував учня

Диплом І ступеня

1

Дюміна Анастасія

11

ЗОШ № 10

Жукова Г. В.

2

Радіонова Ганна

Курилова Аліна

11

ЗОШ № 10

Жукова Г. В.

3

Хричикова Ірина

Хричикова Вікторія

7

8

ЗОШ № 5

Олійник О. Л.

Диплом ІІ ступеня

1

Скрипник Анастасія

6

ЗОШ № 7

Косяк Н. М.

2

Мазуров Олександр

Євтушенко Кирило

11

ЗОШ № 10

Жукова Г. В.

3

Капустіна Ксенія

11

ЗОШ № 12

Кудояр С. В.

Диплом ІІІ ступеня

1

Погорєлова Карина

8

ЗОШ № 7

Косяк Н. М.

 

Категорія: «Учителі»

ПІБ педагога

Посада

Навчальний заклад

Диплом І ступеня

1

Круглова Надія Євгенівна

Учитель російської мови

ЗОШ № 24

Диплом ІІ ступеня

1

Жукова Галина Василівна

Учитель зарубіжної літератури

ЗОШ № 10

Диплом ІІІ ступеня

1

Косяк Наталя Миколаївна

Учитель зарубіжної літератури

ЗОШ № 7

За результатами участі у ІІІ (обласному) етапі були нагороджені призери. Наказ ОблІППО « 230 від 10.05.2017 року:

 • Диплом ІІ ступеня у номінації «Медіаконтент юного словесника: відеоколажі «Герої не вмирають», присвячені героям війни, АТО» отримала Дюміна А. ( 11 кл) – учитель Жукова Г.В. (ЗОШ № 10)
 • Диплом ІІІ ступеня у номінації   «Методичні новації: інтерактивні плакати» отримала вчитель Круглова Н.Є. ( ЗОШ № 24)

 На виконання наказу Управління освіти від 22.02.2017 №79 «Про проведення І (міського) етапу обласного конкурсу ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив» 17.03.2017 року на базі Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 відбувся І (міський) етап  обласного конкурсу ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив» , де І місце посіла учениця 11 класу ЗОШ № 10 – Падалка А.( учитель - Жукова Г.В.( ЗОШ № 10), яка 21 березня у місті  Краматорськ на  ІІ (обласному) етапі також отримала диплом І ступеня.

                       З метою активізації двостороннього співробітництва, зміцнення зв'язків між Україною та Японією, а також на виконання домовленостей, досягнутих за результатами офіційного візиту Президента України до Японії 2017 навчальний рік було проголошено «Роком  Японії» (УКАЗ  ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №1/2017" Про оголошення 2017 року Роком Японії в Україні").На сайті ММО було створено окрему рубрику для матеріалів про культуру Японії та її традиції: http://svitova.klasna.com/uk/site/rik-yaponiyi-v-ukrayini.html.Кожна школа щомісячно звітувала про проведені заходи у межах проекту на сайті Управління освіти Бахмутської міської ради  http://artemosvita.klasna.com/uk/site/index.html.Впершев місті було проведено міський  фестиваль дитячої та юнацької творчості «Мацурі» у Бахмутському міському Центрі дітей  та юнацтва для розширення уявлень про культуру, національні традиції Японії, пошук та підтримки обдарованих і талановитих дітей  та учнівської молоді. Фестиваль проводився у кількох номінаціях.   Одна  з найцікавіших номінацій «Традиції японської культури» (художнє читання, театралізовані постанови) була створена для старшої вікової категорії (15-18 років), учасники якої показали  вміння декламувати вірші хокку, виявили високий рівень знань  японських традицій  та літературних творів.Після підведення підсумків фестивалю   юні таланти  отримали дипломи  від  Управління освіти Бахмутської міської ради:

 • номінація «Художнє читання хокку»: II місце – Панченко Анастасія (ЗОШ №24), Щербакова Ольга (ЗОШ №10), Псарьов Михайло (ЗОШ №24),
 • номінація «Театральне мистецтво»: I місце – Бахмутська школа №18,

 

            Нажаль, але у  секції МАН у 2016-2017 н.р. вчителі зарубіжної літератури участі не взяли,  а результати Всеукраїнського конкурсу «Творчий учитель - обдарований учень» будуть оголошені у червні 2017 року.     

          Для  вивчення та впровадження  перспективного педагогічного досвіду проводився огляд сучасної періодики та засіданнях ММО та на сайті ММО (http://svitova.klasna.com/uk/site/elektronna-periodika.html), де збережені  ключові матеріали для вчителів : програми, критерії оцінювання, рекомендації на навчальний рік нормативна база зі специфікою викладання предмету зарубіжної літератури, де узагальнено досвід вчителів міста Бахмута. Персональний сайт Жукової Г.В. ( ЗОШ № 10)  отримав диплом ІІ ступеня на міському етапі обласного конкурсу «Створи шедевр»

           Слід зазначити, що традиційними є наступні  недоліки в роботи ММО : плинність кадрів та річного навантаження у школах, що є  причиною нестабільного складу методичного об’єднання, ускладнює формування творчих груп та проведення системних заходів із обміну педагогічним досвідом. Також є зниженою активність учителів щодо використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, участі  у професійних форумах та інтернет-конференціях , публікації власних наробок  у фахових виданнях.

      Активно брали участь у роботі  ММО члени творчої групи «Плекаймо компетентність» вчителі  Кудояр С.В. ( ЗОШ № 12), Олійник О.Л. ( ЗОШ № 5), Шилова А.А.  ( ЗОШ № 24).

        Аналіз діяльності членів ММО за 2016-2017 н.р. дає підставу вважати роботу ММО на достатньому рівні. Рекомендовано підвищити активність членів ММО школи – інтернат № 1  та ЗОШ  № 9, яка традиційно ігнорує відвідування ММО, активізувати  участь  вчителів ММО у міських конкурсах  , залучати до презентації узагальненого досвіду роботи  у фахових журналах та на сторінках освітніх сайтів мережі Інтернет, сприяти створенню вчителями власних сайтів та блогів для впровадження елементів дистанційної освіти.

                                       

                                                          Керівник ММО                                 Г.В. Жукова