Про ММО вчителів зарубіжної літератури

 

 

 

       Керівник ММО

 

вчителів зарубіжної літератури:    

 

 

 

  Жукова Галина Василівна

     

Персональний сайт:  

 

  http://galyna-zhukova.edukit.dn.ua/  

 

Анкета керівника ММО вчителів зарубіжної  літератури

 

 

 

 

Подяка за роботу ММо

 

                                  

                                                         

 

 

План роботи

 

міського методичного обєднання

 

вчителів зарубіжної літератури

 

на 2018-2019 н.р.

 

 

 

Мета роботи: залучення вчителів зарубіжної літератури  до інноваційної, пошукової діяльності, розвиток їх творчої ініціативи, виявлення та поширення найбільш ефективних форм та методів роботи, визначити основні напрямки пропедевтичної діяльності з педагогами щодо поетапного впровадження освітньої реформи, забезпечення ефективного викладання зарубіжної  літератури в умовах переходу на оновлений зміст освіти, стимулювати академічну свободу й творчу діяльність  педагога – агента змін;   

Пріоритетні завдання роботи методичного обєднання на 2018 – 2019 навчальний рік:

ü працювати над реалізацією вчителями зарубіжної літератури міста компетентнісного підходу в навчанні, сприяти переосмисленню ролі вчителя зарубіжної літератури із носія інформації в  творця навчального середовища, у якому кожна дитина - самостійна особистість;

ü активно впроваджувати в практику роботи вчителів зарубіжної літератури інноваційні форми роботи,  створювати умови для всебічного розвитку особистості в різних видах діяльності,  впроваджувати цінності та принципи педагогіки партнерства;

ü підвищувати  професійну  майстерність  кожного вчителя, проводити діагностику та визначення шляхів подолання труднощів у педагогічній діяльності,сприяти поглибленню методичної підготовки та активізації  самоосвітньої діяльності  вчителів зарубіжної літератури;

ü сприяти розвитку  творчого потенціалу педагогів, активізувати роботу вчителів з узагальнення власного досвіду, поширювати досвід роботи вчителів шкіл міста з питань організації роботи з обдарованими учнями, посилити  роботу творчих груп  з підготовки дітей до інтелектуальних змагань; 

ü надавати методичну допомогу вчителям щодо викладання предмету за вимогами оновлених програм та реалізації наскрізних ліній,щодо  виконання  ключових принципів «Нової української школи» та підготовки учнів до олімпіад, конкурсів, захисту робіт МАН;

ü забезпечити педагогічний супровід  молодим вчителям, які тільки починають працювати за новим Держстандартом;

ü спрямувати виховну діяльність вчителів зарубіжної літератури на основі громадянських та загальнолюдських цінностей, педагогічної доброчесності;

ü продовжити роботу з реалізації Концепції національно- патріотичного виховання, формувати на уроках зарубіжної літератури  в учнів громадянських якостей ;

 

 

 

 

№ з/п

Зміст роботи

Форма

роботи

Відповідальний

Дата

та  місце проведення

Форма узагальнення матеріалів

1

1.Підведення підсумків роботи ММО  вчителів  зарубіжної літератури за

2017-2018 н.р., планування роботи  на 2018-2019 н.р., розподіл доручень між членами ММО.

2.Опрацювання нормативних документів МОН та методичних рекомендацій МіськВО, матеріалів IV Конгресу освітян Донеччини щодо викладання зар. літератури у поточному навчальному році

 

3.Опрацювання матеріалів щодо викладання  зарубіжної  літератури  у 5х-10х класах за новим Держстандартом

4. Огляд методичних родзинок «Філологічний  pitching»

 

 

Інструктивно-методична нарада

 

Керівник

ММО

Жукова Г.В.

 

28.08.18

 

ЗОШ № 5

Протокол  №1  інформаційний Padlet

 «Рекомендації на 2018-2019н.р.  для вчителів зарубіжної літератури»

2

1. Підведення підсумків роботи ММО  вчителів  зарубіжної літератури за

І семестр

2. Практичне заняття :

« Інноваційні  форми роботи з обдарованими»

3. Анкетування

 

 

Коучинг-студія

Керівник

ММО

Жукова Г.В.

 

 

 

Січень

ЗОШ № 10

Протокол № 2

Збірка матеріалів

«Я роблю це так»

на сайті ММО

3

1.                  1. Сучасні тенденції та світові тренди впровадження проектів на уроках зарубіжної літератури

2.                  2.Виступи з досвіду роботи вчителів, майстер-класи  «Педагогічний  pitching»

3.Практичне заняття :

" Сучасні сервіси для створення власних дидактичних матеріалів "

Педагогічний

Workshop

(вікдрите засідання)

Відповідальні :

керівники

творчих груп Кудояр С.В.

(ЗОШ № 12),

Косяк Н.М.

 ( ЗОШ № 7)

Квітень

ЗОШ № 10

Протокол №3 Посібник  на сайті

«Філологічний  pitching»

 

4

1.Аналіз роботи ММО за

2018-2019 н.р.

2.Звіт творчих  груп, презентація методичних продуктів «Філологічний  Hand Made»

3.Підведення результативності учнів у творчих конкурсах, МАН

4.Обговорення Конкурсу підручників на 2019- 2020н.р.

5.Планування роботи творчих груп на 2019-2020 н.р.

 

Педагогічний коворкінг

Відповідальні :

Керівник

ММО:

Жукова Г.В.

 

 

 

Травень

ЗОШ № 10

Протокол № 4 Посібник  на сайті

«Філологічний  Hand Made»

 

 

 

 

Аналіз роботи міського методичного об’єднання

вчителів зарубіжної літератури за 2017-2018 н.р.

     Міське методичне об’єднання  ( ММО) учителів  зарубіжної  літератури (ЗЛ) працювало згідно з планом роботи. Членами ММО були вчителі навчальних закладів міста  Бахмута ( ЗОШ № 2,4,5,7,9,10,12,18,24). У межах методичної проблеми ММО було окреслено коло завдань, над вирішенням яких працювали члени ММО  протягом 2017-2018 навчального року.

Мета роботи: залучення вчителів зарубіжної літератури  до інноваційної, пошукової діяльності, формування сучасного вчителя як лідера змін, орієнтованого на інноваційну діяльність у рамках реалізації ідей Нової української школи, розвиток  творчої ініціативи педагогів, виявлення та поширення найбільш ефективних форм та методів роботи, забезпечення ефективного викладання зарубіжної  літератури в умовах переходу на оновлений зміст освіти в рамках нового Держстандарту базової та повної загальної освіти Концепції «Нової української школи» та Концепції  національно-патріотичного виховання дітей та молоді; 

Пріоритетні завдання роботи методичного обєднання на 2017 – 2018 навчальний рік:

 • формувати  вчителя-дослідника, конкурентоспроможного фахівця з високим рівнем професіоналізму, методичної та загальної культури;
 •  працювати над реалізацією вчителями зарубіжної літератури міста компетентнісного підходу в навчанні, сприяти переосмисленню ролі вчителя зарубіжної літератури із носія інформації в  творця навчального середовища, у якому кожна дитина - самостійна особистість;
 • активно впроваджувати в практику роботи вчителів зарубіжної літератури інноваційні форми роботи,  створювати умови для всебічного розвитку особистості в різних видах діяльності,  впроваджувати цінності та принципи педагогіки партнерства;
 • підвищувати  професійну  майстерність  кожного вчителя, проводити діагностику та визначення шляхів подолання труднощів у педагогічній діяльності, сприяти поглибленню методичної підготовки та активізації  самоосвітньої діяльності  вчителів зарубіжної літератури;
 • сприяти розвитку  творчого потенціалу педагогів, активізувати роботу вчителів з узагальнення власного досвіду, представлення авторських робіт на педагогічних виставках, надання матеріалів до друку у фахових виданнях, стимулювати ініціативну творчість членів ММО;
 • поширювати досвід роботи вчителів шкіл міста з питань організації

роботи з обдарованими учнями, посилити  роботу творчих груп  з підготовки дітей до інтелектуальних змагань; 

 • надавати методичну допомогу вчителям щодо викладання предмету за вимогами оновлених програм та реалізації наскрізних ліній, щодо  виконання  ключових принципів «Нової української школи» та підготовки учнів до олімпіад, конкурсів, захисту робіт МАН;
 • забезпечити педагогічний супровід  молодим вчителям, які тільки починають працювати за новим Держстандартом;
  • спрямувати виховну діяльність вчителів зарубіжної літератури на основі громадянських та загальнолюдських цінностей, основних напрямків виховної роботи: ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, ціннісного ставлення до сім'ї, родини, людей, ціннісного ставлення до праці, ціннісного ставлення до природи, ціннісного ставлення до культури і мистецтва, ціннісного ставлення до себе;
  • продовжити роботу з реалізації Концепції національно- патріотичного виховання, формувати на уроках зарубіжної літератури  в учнів громадянських якостей, розуміння приналежності до Українського народу;

                 Підготовка до 2017-2018 навчального року розпочалася з участі керівника ММО вчителів зарубіжної літератури 21 серпня 2017 р. у ІІІ Конгресі освітян Донеччини «ОСВІТА ДОНЕЧЧИНИ: національний та європейський вектори розвитку», який відбувся 21 серпня 2017 року в м. Краматорськ.  Серед переможців виставкових робіт Трендових студій було відзначено  Г.В. Жукову за  розроблений нею  мейкерський  STREAM-проект «Відкриваючи Японію», який був представлений серед виставкових  матеріалів Донецької області у  місті Києві ( Збірник «Сучасні освітні тренди. Проекти STEAM –освіти».-Краматорськ: Витоки,2017.Рекомендовано до друку Вченою радою Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, протокол № 3 від 13.06.17 року).

          Для впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у 5-9 класах  з вчителями регулярно проводилися консультації, опрацьовувалися методичні рекомендації МОН щодо специфіки викладання предмету, щодо змін у навчальному матеріалі, щодо критеріїв оцінювання учнів, реалізації змістових ліній навчальних програм. Членами динамічної творчої групи «Навчання за новими стандартами»  підготовлені завдання для І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади із зарубіжної літератури. Члени творчих груп   «Плекаймо компетентність» та «Навчання за новими стандартами»  упорядкували зібрані групою матеріали у вигляді  «Методичного  кейсу вчителя 9 го класу» на платформі https://padlet.com.Усі необхідні матеріали щодо реалізації Держстандарту презентовані на сайті ММО http://svitova.klasna.com/uk/.

        З метою опрацювання ключових  рекомендацій НУШ  28 серпня 2017 року на базі Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2 міським методичним кабінетом Управління освіти проведено технопарк за темою серпневої конференції «Від школи знань – до школи компетентностей та цінностей», у якому взяли участь і члени ММО вчителів зарубіжної літератури. Презентувала свій досвід  керівник ММО- Жукова Г.В. з теми «Мейкерство як інноваційний підхід  впровадження STEM-освіти». 

       Протягом року були проведені 3 засідання, під час яких педагоги міста оцінили опрацьовували   ключові нормативні документи  та рекомендації  щодо викладання зарубіжної літератури, критерії оцінювання учнівських робіт, вимоги щодо викладання   зарубіжної літератури в 5х-9х класах за вимогами Держстандарту, оголошені  зміни до навчальних програм, ключові завдання реалізації Концепції          "Нової української школи" та  Концепції  національно-патріотичного виховання дітей та молоді, говорили про  виховання  на уроках зарубіжної літератури любові до української мови та літератури як органічної частки світової культури, виконанні  на формуванні в учнів  прагнення до збереження рідної мови та національних традицій і цінностей. Була акцентована увага педагогів  на потребі використання сучасних форм  і методів роботи з учнями, реалізації ключових наскрізних ліній. Не оминули своєю увагою вчителі рекомендації серпневої педагогічної конференції та педагогічного технопарку, матеріалів ІІІ обласного Конгресу освітян .

           Облік методичної роботи вчителів (досягнення учнів на олімпіадах, участь у МАН, участь у фахових конкурсах) ведеться на сайті ММО, де можна ознайомитися з досвідом роботи вчителів, їх результативністю, показниками участі учнів у конкурсах. Члени методичного об’єднання працюють із обдарованими учнями, залучають їх до участі у творчих конкурсах.

       Протягом 2017-2018 н.р. з обдарованими учнями проводилася цілеспрямована робота з метою залучення їх до участі у творчих конкурсах, а саме:

У І семестрі (18.11.17)  був  проведений ІІ етап  Всеукраїнської учнівської олімпіади із зарубіжної літератури, призерами ІІ ( міського етапу)  за Наказом  Управління освіти № 635 від 18.12.17 «Про підсумки проведення І (шкільного) та ІІ (міського) етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2017-2018 навчальному році» стали:

Диплом І ступеня

П.І.Б учня

Клас

Заклад загальної середньої освіти

Учитель, який підготував учня

Тімашова Діана

10

ЗОШ №24

Шилова А.А.

Диплом ІІ ступеня

П.І.Б учня

Клас

Заклад загальної середньої освіти

Учитель

Голованьова Катерина

10

ЗОШ №10

Жукова Г.В.

Дипломи ІІІ ступеня

П.І.Б учня

Клас

Заклад загальної середньої освіти

Учитель

Каневецька Дар’я

8

ЗОШ №18

Селезньова О.В.

Безмаленко Вероніка

8

ЗОШ №10

Жукова Г.В.

Никифорова Олена

9

ЗОШ №5

Олійник О.Л.

Лященко Валерія

11

ЗОШ №10

Жукова Г.В.

             Для участі у ІІІ ( обласному) етапі, який відбувся  04.02.18  у м. Краматорськ викликалися  учні, які набрали більше 50  балів на ІІ етапі : Лященко В. ( ЗОШ № 10), Голованьова К. ( ЗОШ № 10) та  Тімашова Д. ( ЗОШ № 24). Через об’єктивні причини участь у ІІІ етапі взяла тільки учениця 10 класу  ЗОШ № 24 Тімашова Д., яка  виконала роботу на обласному рівні із результатом  58 балів, але не посіла призового місця. Низькі показники участі учнів шкіл міста у ІІ та ІІІ етапах олімпіади  пояснюється тим, що предмет не є обов’язковим для  вступу  до ВУЗів та складання ЗНО, ДПА, а тому учні не прагнуть заглиблюватися в усі тонкощі проблем теорії літератури та компаративістики, що впливає на показники учасників І та ІІ етапів.

               Нажаль, але у  секції МАН у 2017-2018 н.р. вчителі зарубіжної літератури участі не взяли.

             На виконання річного плану роботи міського методичного кабінету та згідно з наказом Управління освіти від 29.09.2017 № 466 «Про організацію та проведення тематичної перевірки «Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури у 5-11 класах відповідно до вимог Державного стандарту» протягом жовтня 2017 року проведена тематична перевірка вивчення стану викладання та якості знань учнів із зарубіжної літератури у школах № 5,7,24.    Результати  проведеної перевірки показали, що:

 • у 2017 – 2018 навчальному році викладання зарубіжної літератури здійснюється відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 11-річної школи, переліку програм і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах.
 • учителі працюють за програмами, затвердженими МОН України: «Світова література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804.Модернізацію навчальної  програми для 5-9 класів  здійснено відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у контексті Концепції «Нова українська школа». У 10-11 класах – за програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 №1021, крім рівня стандарту та академічного рівня зі змінами 2016 року. Авторських програм, методичних посібників вчителі зарубіжної літератури зазначених шкіл не мають. Учні перевірених закладів освіти забезпечені підручниками на 100%.
 • викладання зарубіжної літератури здійснюється відповідно до листа МОН України від 09.08.2017 №1/9-436 «Щодо методичних рекомендацій при викладанні навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах».
 • календарні плани вчителів складені правильно і відповідають вимогам нормативних документів, що забезпечує виконання Державного стандарту із зарубіжної літератури і налаштовує на оволодіння школярами базовими знаннями, розвиток творчих здібностей, культури спілкування, критичного мислення. Поурочні плани  вчителів складені у відповідності до календарно – тематичного планування. В планах висвітлено  триєдину мету, зазначені етапи уроку. Однак недоліком є те, що не всі педагоги вказують види компетентностей, які формуються під час занять.
 • перевірка класних журналів показала, що вчителі ведуть записи у класних журналах охайно, теми повністю співпадають з календарно-тематичним плануванням, домашнє завдання різноманітне, частково  носить творчий характер. Разом з тим керівникам шкіл слід звернути увагу на певні недоліки:
 • несистематичне ведення обліку відсутніх на уроках (Косяк Н.М., ЗОШ №7, Шилова А.А., ЗОШ №24);
 • несвоєчасне виставлення оцінки за ведення зошита (Косяк Н.М., ЗОШ №7);
 • відсутність системи повторення матеріалу (Олійник О.Л., ЗОШ №5).

Відвідані уроки показали, що серед основних недоліків викладання зарубіжної літератури є такі:

 • відсутність роботи із сильними та слабкими учнями;
 • відсутність прийомів, що створюють проблемні ситуації  під час вивчення нового матеріалу;
 • недостатня робота з розвитку в учнів умінь аналізувати, висловлювати судження, робити  висновки.

Порівнюючи результати тестової контрольної роботи з тематичними оцінками, можна зробити висновок, що результати у більшості випадків не співпадають. Якість знань учнів у порівнянні з тематичною оцінкою:

 • зменшилась – в 9-В класі ЗОШ №5 (учитель Олійник О.Л.) на 23,5%;
 • збільшилась – в 9-Б класі ЗОШ №7 (учитель Косяк Н.М.) на 12,5%;
 • зменшилась – у  9-А класі ЗОШ №24 (учитель Шилова А.А.) на 22%.

Отже, педагогам Олійник О.Л.(ЗОШ №5), Косяк Н.М. (ЗОШ №7), Шиловій А.А. (ЗОШ №24) слід звернути увагу на об’єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів, щоб не допускати завищення або заниження результатів оцінювання знань, умінь і навичок школярів.

Результати анкетування 60 учнів 9-х класів ЗОШ №№ 5,7,24 показали, що найкраще свій рівень знань оцінюють учні ЗОШ №5: як високий-17%, достатній-55%, середній-28%. У ЗОШ №7 маємо наступні показники: високий рівень - 12%, достатній - 44%, середній - 44%. У ЗОШ №24 учні так оцінили свої знання: високий рівень -19%, достатній - 50%, середній - 27%, низький-4%. Цікаво порівняти якість знань визначену учнями з тими показниками, які визначають вчителі. У школі №5 якість знань за визначенням учнів складає 72%, за визначенням учителя – 68%. У школі №7 учні визначили свою якість  знань на рівні 56%, учитель – на рівні 50%. У школі №24 якість знань за визначенням учнів складає 69%, за визначенням учителя – 64,3%. Як бачимо різниця між двома показниками невелика, тобто учні досить реально оцінюють свої знання. Найбільше рівень знань, які учні отримують із зарубіжної літератури в школі, задовольняє учнів ЗОШ №5 – на 100%. «Так» з цього приводу відповіли 62,5% учнів ЗОШ №7, 37,5% учнів рівень викладання задовольняє частково. У ЗОШ №24 60% учнів відповіли на це питання «так», 23% - частково, 7% - ні. Найобꞌєктивніше за думкою учнів оцінюють знання у ЗОШ №7 – на 100%, у ЗОШ №5 цей показник складає 89%, у школі № 24 – 85%. Як бачимо, учні вважають, що їх вчителі є досить об’єктивними при виставленні оцінок.За результатами анкетування, можна зробити висновок, що позакласна робота краще за всіх організована у ЗОШ №24 (участь беруть 58% учнів), у ЗОШ №7-50% школярів, у ЗОШ №5 – 44,5% учнів.

Отже, науково-методичне забезпечення викладання зарубіжної літератури у 5-11 класах можна вважати на достатньому рівні, оскільки:

1) в усіх перевірених закладах загальної середньої освіти програмне забезпечення відповідає типу навчального закладу та робочому навчальному плану;

2) учителі зарубіжної літератури працюють за рекомендованими Міністерством освіти і науки України навчальними програмами,  підручниками,  посібниками;

        3) учителям необхідно працювати над розробкою власних програм з предмету, методичних посібників, робочих зошитів тощо.

       На  колегії  Управління освіти 30.11.17 було розглянуто питання щодо стану викладання зарубіжної літератури, отримані наступні рекомендації:

Керівнику міського методичного об’єднання вчителів зарубіжної літератури Жуковій Г.В.:

 • Розглянути та проаналізувати результати тематичної перевірки на засіданні міського методичного об′єднання та спланувати відповідну роботу

                         до 11.01.2018 р.

 • Скоординувати самоосвітню роботу вчителів шляхом опрацювання фахових видань, участі у вебінарах, конкурсах

постійно.

 • Надавати методичну допомогу вчителям зарубіжної літератури з питань вимог до сучасного уроку

постійно.

 • Спланувати та провести заходи по виявленню рівня володіння педагогами критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів

січень,2018р.

 

Вчителям-предметникам перевірених закладів:

 • Продовжити роботу над впровадженням інноваційних форм і методів у структуру сучасного уроку.
 • Працювати над розвитком мовленнєвої діяльності учнів, зацікавленням школярів до читання творів.
 • Посилити індивідуалізацію та диференціацію навчання.
 • При оцінюванні учнів належну увагу приділяти мотивації, коментуванню виставлених оцінок.
 • Покращити позакласну роботу з предмету.

Протягом І семестру керівник ММО  вчителів зарубіжної літератури Галина Жукова взяла участь:

- у обласній лабораторії інтегрованих уроків (презентувала інтегрований урок з учнями 10 класу 02.011.2018 на базі ЗОШ № 10);

-у обласній лабораторії освітніх технологій «СТЕМ-освіта в школа»   (  презентувала 08.11.17 результати своєї діяльності у м. Слов’янськ та отримала сертифікат).

      Протягом ІІ семестру 2017-2018 н.р. члени ММО вчителів зарубіжної літератури брали  активну участь у проведенні  міських і обласних  заходів.

       Слід зазначити, що 24 січня 2018 року відбулася  оnline-консультація «Особливості підготовки та проведення обласних олімпіад, конкурсів і турнірів у 2017-2018 н.р.», під час якої  вчителі  міста мали змогу переглянули  вебінар завідувача  відділу гуманітарної освіти ОблІППО – Гарної С.Ю., ознайомитися з рішенням і рекомендаціями колегії Управляння освіти ( від 30.11.17) щодо стану перевірки викладання зар. літератури, дізнатися від керівника ММО Галини Жукової про результати роботи ММО за            І семестр, про необхідність повторного опрацювання нормативних документів щодо критеріїв оцінювання учнів і ведення шкільної документації, про потребу опрацювання інформаційних матеріалів на сайті видавництва «Грамота» http://gramota.kiev.ua/  з електронними версіями підручників для 5 класу та 10 класу, опрацювати план роботи на ІІ семестр 2017-2018 н.р.                                                                                                                         

На виконання наказу Управління освіти  №92 від 21.02.2018«Про проведення І (міського) етапу обласного Інтернет-конкурсу літературно-мистецької та педагогічної медіатворчості із зарубіжної літератури, російської мови та інтегрованого курсу «Література» «Створи шедевр» у 2017-2018 н.р.» був проведений І ( міський) етап конкурсу, результати якого були оприлюднені на сайті ММО  ( Наказ №146 від 20.03.2018«Про підсумки проведення І (міського) етапу обласного Інтернет-конкурсу літературно-мистецької та педагогічної медіатворчості із зарубіжної літератури, російської мови та інтегрованого курсу «Література» «Створи шедевр» у 2017-2018 н.р.»):

з/п

Прізвище, ім’я учня

Школа

П.І.Б. працівника, який підготував учня

Результат участі в конкурсі

Учні

Номінація «Медіаконтент юного словесника»(жанр - відеоколаж,  присвячений героям АТО)

1

Очкій Катерина

ЗОШ №1

Біличук О.М.

Диплом І ступеня

Номінація «Медіаконтент юного словесника»(жанр - відеофільм,  присвячений героям АТО)

1

Хричикова Ірина

ЗОШ №7

Горіна Г.М.

Диплом І ступеня

Номінація «Медіаконтент юного словесника»(жанр – інтерактивний плакат)

1

Тесленко Дар’я

ЗОШ №4

Гамій Д.О.

Диплом І ступеня

Номінація «Медіаконтент юного словесника»(жанр - колаж)

1

Світлак Софія

ЗОШ №7

Косяк Н.М.

Диплом І ступеня

Номінація «Медіаконтент юного словесника»(жанр - буктрейлер)

1

Гукежева Валерія

ЗОШ №7

Горіна Г.М.

Диплом І ступеня

Номінація «Медіаконтент юного словесника»(жанр - відеофільм)

1

Товма Девора,Міранян Мілена

ЗОШ №18

Августович Л.О.

Диплом І ступеня

2

Хричикова Вікторія

ЗОШ №7

Горіна Г.М.

Диплом ІІ ступеня

Номінація «Медіаконтент юного словесника»(жанр - мультимедійний проект лінгвістичної тематики, присвячений літературній спадщині письменника-ювіляра)

1

Бамбуля Софія 

ЗОШ №10

Жукова Г.В.

Диплом І ступеня

Номінація «Літературна кав’ярня»(жанр – поетична збірка)

1

Шмагло Альона

ЗОШ №2

Мирошниченко І.І.

Диплом І ступеня

 

Номінація «Дружба без кордонів»(жанр – відеофільм)

1

Погорєлова Карина

ЗОШ №7

Косяк Н.М.

Диплом І ступеня

Учителі

Номінація «Методичні новації» (жанр – інтерактивний плакат)

1

ЛарінаОльга Володимирівна

ЗОШ-інт.№1

 

Диплом І ступеня

Номінація «Методичні новації»

(жанр – авторська розробка уроку з повним мультимедійним забезпеченням)

1

ЖуковаГалина Василівна

ЗОШ №10

 

Диплом І ступеня

2

Цебенко Катерина Олександрівна

ЗОШ №5

 

Диплом ІІступеня

Номінація «Методичні новації»(жанр – відеоурок)

1

Августович Лариса Олександрівна

ЗОШ №18

 

Диплом І ступеня

Номінація «Методичні новації»(жанр – інтерактивні вправи до уроків)

1

Круглова Надія Євгенівна

ЗОШ №24

 

Диплом І ступеня

 За рішенням членів журі ІІІ ( обласного етапу) конкурсу « Створи шедевр» були отримані наступні результати ( Наказ ДОН № 201 від 07.05.2018 року):

з/п

Прізвище, ім’я учня

Школа

П.І.Б. працівника, який підготував учня

Результат участі в конкурсі

Учні

Номінація «Медіаконтент юного словесника»(жанр - колаж)

1

Світлак Софія

ЗОШ №7

Косяк Н.М.

Диплом ІІІ ступеня

Номінація «Медіаконтент юного словесника»(жанр - буктрейлер)

1

Гукежева Валерія

ЗОШ №7

Горіна Г.М.

Диплом І ступеня

Номінація «Медіаконтент юного словесника»(жанр - відеофільм)

1

Товма Девора,Міранян Мілена

ЗОШ №18

Августович Л.О.

Диплом ІІІ ступеня

Номінація «Дружба без кордонів»(жанр – відеофільм)

1

Погорєлова Карина

ЗОШ №7

Косяк Н.М.

Диплом І ступеня

Учителі

Номінація «Методичні новації»(жанр – авторська розробка уроку

з повним мультимедійним забезпеченням)

1

ЖуковаГалина Василівна

ЗОШ №10

 

Диплом І ступеня

 

 

 

 

 

Номінація «Методичні новації»(жанр – відеоурок)

1

Августович Лариса Олександрівна

ЗОШ №18

 

Диплом ІІІ ступеня

Номінація «Методичні новації»(жанр – інтерактивні вправи до уроків)

1

Круглова Надія Євгенівна

ЗОШ №24

 

Диплом ІІІ ступеня

 

На виконання наказу Управління освіти №112 від 28.02.2018«Про проведення  І (міського) етапу обласного конкурсу виразного читання «Майстер слова» у 2017-2018 навчальному році» був проведений І ( міський) етап конкурсу, результати якого були оприлюднені на сайті ММО ( Наказ №145 від 20.03.2018«Про підсумки проведення І (міського) етапу обласного конкурсу виразного читання «Майстер слова» у 2017-2018 навчальному році») :

Прізвище, ім’я учня

Школа

П.І.Б.  працівника, який підготував учня

Результат участі в конкурсі

5 клас

Буравльов Даніїл

ЗОШ №4

Тесленко Г.В.

Диплом ІІ ступеня

Гетманський Данило

ЗОШ №7

Косяк Н.М.

Диплом ІІІ ступеня

6 клас

Ткаченко Ганна

ЗОШ №5

Цебенко К.О.

Диплом І ступеня

Затонський Родіон

ЗОШ №2

Кіндякова Л.Д.

Диплом ІІ ступеня

7 клас

Очкій Катерина

ЗОШ №1

Цокур В.Ю.

Диплом ІІІ ступеня

8  клас

Гукежева Валерія

ЗОШ №7

Горіна Г.М.

Диплом ІІ ступеня

9  клас

Псарьов Михайло

ЗОШ №24

Шилова А.А.

Диплом І ступеня

10  клас

Акатова Анастасія

ЗОШ №10

Жукова Г.В.

Диплом ІІ ступеня

Хакімова Діана

ЗОШ №24

Круглова Н.Є.

Диплом ІІІ ступеня

На виконання наказу Управління освіти№122 від 06.03.2018«Про проведення І-ІІ етапів обласного конкурсу ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив» у 2017-2018 навчальному році»)  був проведений І ( міський) етап конкурсу, результати якого були оприлюднені на сайті ММО(   Наказ №144 від 20.03.2018«Про підсумки проведення І та ІІ етапів обласного конкурсу ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе побачив» у 2017-2018 навчальному році»):

з/п

Прізвище, ім’я учня

Школа

П.І.Б. працівника, який підготував учня

Результат участі в конкурсі

9  клас

2

Панченко Анастасія

ЗОШ №24

Холод Н.О., Крамчанінова  О.П.

Диплом  І ступеня

10  клас

1

Гусєва Катерина

ЗОШ №24

Холод Н.О., Крамчанінова  О.П.

Диплом  І ступеня

2

Бамбуля Софія

ЗОШ №10

Жукова Г.В.

Диплом  ІІ ступеня

11  клас

1

Романенко Анжеліка

ЗОШ №10

Жукова Г.В.

Диплом  І ступеня

 На виконання наказу Управління освіти  №163 від 30.03.2018«Про проведення міського Інтернет-конкурсу літературно-мистецької медіа-творчості «Я пишу українською» у 2017-2018 начальному році» був проведений І ( міський) етап конкурсу, результати якого були оприлюднені на сайті ММО (Наказ №224 від 05.05.2018«Про підсумки проведення  міського  інтернет-конкурсу літературно-мистецької медіатворчості  «Я пишу українською» у 2017-2018 начальному році») :

Номінація «Медіаконтент юного філолога»(мультимедійний проект)

 

Білецька  Валерія  Олексіївна

ЗОШ №10

Жукова Г.В.

Диплом І ступеня

Номінація «Медіаконтент юного філолога» (інформаційна сторінка)

 

Жукова Катерина Олександрівна

ЗОШ №10

Жукова Г.В.

Диплом І ступеня

         

 

Шкода, але вчителі зарубіжної літератури не взяли участь у міському конкурсі інтегрованих уроків « Вчитель- новатор» (Наказ №180 від 10.04.2018«Про організацію міського конкурсу на кращий конспект інтегрованого уроку«Учитель-новатор» у 2017-2018 навчальному році»).

     Згідно з планом роботи ММО 20 квітня о 14.30 на базі ЗОШ № 10 відбувся тренінг-практикум  для вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури  "Основні групи компетентностей на уроках  української мови та літератури, зарубіжної літератури".У привітній атмосфері зустрілися й поділилися досвідом учителі української мови та літератури і вчителі зарубіжної літератури шкіл міста. На початку зустрічі керівники міських методичних об’єднань Олена Гордієнко та Галина Жукова за допомогою прийому «Нитка Аріадни» налаштували учасників тренінгу на позитивну та плідну роботу.Переглянувши  відеоматеріал «Нова Українська школа» з коментарями Міністра освіти й науки  Лілії Гриневич,  учителі об’єдналися в 5 груп, кожна з яких досліджувала по 2 компетентності та мала представити результати роботи, використовуючи одну із запропонованих технологій. Групи працювали за наступними напрямками:

 • складання   кроссенсу ( компетентності: «Спілкування державно мовою», «Спілкування іноземними мовами»);
 • технологія «Фішбоун» (математична компетентність та компетентності в природничих науках та технологіях);
 • створення ментальної карти (соціальні та громадянські компетентності, «Підприємливість»);
 • складання мемів  (інформаційно – цифрова компетентність, «Уміння вчитися впродовж життя»;
 • відновлення матриці (компетентності: «Загальнокультурна грамотність», «Екологічна грамотність і здорове життя»).

Після активної та плідної роботи і групах учасники тренінгу презентували створений матеріал.Тренінг вкотре довів, що учитель має вчитися впродовж усього життя, має вдосконалювати себе, власну майстерність, щоб бути цікавим своїм учням, аби вони виросли повноцінними особистостями та інноваторами. Після проведення практичної частини члени ММО підвели підсумки роботи за 2017 н.р., ознайомилися з рекомендаціями щодо вибору підручників для 10 класу, члени творчої групи презентували власний методичний продукт « Методичний кейс вчителя 9го класу». 

Протягом ІІ семестру керівник ММО  вчителів зарубіжної літератури Галина Жукова взяла участь:

-у проведенні міського круглого  столу  для заступників директора з НВР «Організація методичної роботи засобами сучасних освітніх технологій» (10.04.18 на базі ЗОШ № 10 презентувала досвід роботи з теми «Веб-сайт Padlet – як засіб візуалізації, розповсюдження та зберігання інформації»)

-у проведенні   міської креатив-лабораторії «Проекти STEM-освіти в школі»                 ( 22.02.18  на базі НВК № 11та 23.04.18 на базі НВК № 11) ;

 

                 Для  вивчення та впровадження  перспективного педагогічного досвіду проводився 2017-2018 н.р. огляд сучасної періодики та засіданнях ММО та на сайті ММО (http://svitova.klasna.com/uk/site/elektronna-periodika.html), де збережені  ключові матеріали для вчителів : програми, критерії оцінювання, рекомендації на навчальний рік нормативна база зі специфікою викладання предмету зарубіжної літератури, де узагальнено досвід вчителів міста Бахмута.

           Слід зазначити, що традиційними є наступні  недоліки в роботи ММО : плинність кадрів та річного навантаження у школах, що є  причиною нестабільного складу методичного об’єднання, ускладнює формування творчих груп та проведення системних заходів із обміну педагогічним досвідом. Також є зниженою активність учителів щодо використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, участі  у професійних форумах та інтернет-конференціях , публікації власних наробок  у фахових виданнях.  Активно брали участь у роботі  ММО члени творчих груп :  Кудояр С.В. ( ЗОШ № 12), Олійник О.Л. ( ЗОШ № 5), Шилова А.А.  ( ЗОШ № 24).

        Аналіз діяльності членів ММО за 2017-2018 н.р. дає підставу вважати роботу ММО на достатньому рівні. Рекомендовано підвищити активність членів ММО школи – інтернат № 1  та ЗОШ  № 9, активізувати  участь  вчителів ММО у міських конкурсах, залучати до презентації узагальненого досвіду роботи  у фахових журналах та на сторінках освітніх сайтів мережі Інтернет, сприяти створенню вчителями власних сайтів та блогів для впровадження елементів дистанційної освіти.

                                       

                                       Керівник ММО                                Г.В. Жукова

                                                                    

 

 

2018-2019 н.р.

 

 

 

2017-2018 н.р.

 

 

  

                                                             

2016-2017 н.р.

 

 

 

.