Підготовка до олімпіади

 

Шановні колеги!

 

Підведені підсумки олімпіади 2017-2018 н.р.:

 

 

 

 

Дата проведення ІІІ (обласного)етапу - 04.02.2018 року.

 

 

 

 

 

 

Міський етап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 клас

Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. Гуманізм. Культ античності. Характерні риси ренесансної культури і літератури.

Ф. Петрарка. Сонети.

В. Шекспір. Сонети. «Ромео і Джульєтта».

Мігель де Сервантес Сааведра. «Дон Кіхот».

Бароко як доба і художній напрям у європейській літературі й мистецтві. Видатні представники європейського бароко та їхні здобутки.

Історичні умови, філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Характерні ознаки класицизму як художнього напряму.

Мольєр. «Міщанин-шляхтич».

Історичні умови та провідні ідеї Просвітництва. Вплив філософії на літературу й культуру доби. Художні напрями (просвітницький класицизм, просвітницький реалізм, сентименталізм).

Дж. Свіфт. «Мандри Лемюеля Гуллівера».

Й. В. Ґете. Поезії «Вільшаний король», «Травнева пісня», «Прометей».

Й. К. Ф. Шиллер. «До радості».

Історичні, естетичні, філософські чинники розвитку романтизму. Основні ознаки романтизму як напряму в літературі й мистецтві. Романтизм у різних країнах.

Г. Гейне. «Книга пісень» («На півночі кедр одинокий…», «Не знаю, що стало зо мною…», «Коли розлучаються двоє…»).

Дж. Байрон. «Хотів би жити знов у горах…», «Мій дух як ніч…». Поема «Мазепа» або «Паломництво Чайльд Гарольда».

 

10 клас

Олександр Пушкін «Євгеній Онєгін».

Михайло Лермонтов «Герой нашого часу»

Микола Гоголь «Шинель».

Загальна характеристика розвитку культури та літератури ХІХ ст., стильове розмаїття літератури. Реалізм як напрям  у   світовій літературі ХІХ ст. Розквіт реалістичної літератури. Майстри соціальної прози: Ф. Стендаль, О. де Бальзак, Г. Флобер та ін.

Ф. Стендаль «Червоне і чорне».

О. де Бальзак «Гобсек».

Ф. Достоєвський. «Злочин і кара».

Л. Толстой. «Анна Кареніна».

 

11 клас

Ш. Бодлер. «Квіти зла» («Альбатрос», «Відповідності», «Вечорова гармонія» та ін.).

Символізм як літературний напрям останньої третини ХІХ – ХХ ст. Основні естетичні принципи та поетичне новаторство символістів.

П. Верлен «Забуті арієти», «Так тихо серце плаче…», «Поетичне мистецтво».

А. Рембо. «Відчуття», «П’яний корабель», «Голосівки».

О. Уайльд «Портрет Доріана Грея».

Складність і неоднозначність художнього процесу І пол. ХХ ст. Модернізм як некласична модель культури. Авангардизм 1910-20-их років, його основні течії.

Ф. Кафка «Перевтілення».

Дж. Джойс «Джакомо Джойс».

М. Булгаков «Майстер і Маргарита».

Р. М. Рíльке. «Орфей, Евридіка, Гермес», «Ось дерево звелось...».

Ґ. Аполлінéр. «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй».

«Срібна доба» російської поезії, розмаїття її напрямів і течій.

О. Блок. «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи».

А. Ахмáтова. «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную», «Реквієм».

 

 

 

 

 

Шановні колеги!

Прошу звернути увагу

 

Переможці  ІІ (міського) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

 із зарубіжної літератури у 2017-2018 навчальному році

 

8 клас

Каневецька Дар’я Олександрівна          ЗОШ №18    Диплом ІІІ ступеня

Безмаленко Вероніка Володимирівна      ЗОШ №10    Диплом ІІІ ступеня

 

9 клас

     Никифорова Олена Сергіївна           ЗОШ №5       Диплом ІІІ ступеня

 

10 клас

Тімашова Діана Вікторівна     ЗОШ №24    Диплом І ступеня

Голованьова Катерина Сергіївна     ЗОШ № 10   Диплом ІІ ступеня

11 клас

Лященко Валерія Сергіївна   ЗОШ №10  Диплом ІІІ ступеня

 

 

 

 

Шановні колеги!

 

Зверніть увагу

 

на рекомендації ОблІППО

 

щодо проведення ІІ етапу олімпіади

 

із зарубіжної літератури

 

Рекомендації

щодо проведення ІІ (міського, районного) етапу обласної олімпіади

 із зарубіжної літератури

 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки № 416 від 24.10.2016 року, 26 листопада 2016 року проводиться ІІ етап Всеукраїнської олімпіади із зарубіжної літератури.

В олімпіаді беруть участь учні 8-11 класів. Початок роботи о 9 годині. На виконання завдань відводиться 3 астрономічні години.

Звертаємо вашу увагу на те, що тексти завдань будуть розміщені на Інтернет-сайті Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти о 8 годині 15 хвилин у день проведення олімпіади. Пропонуємо організаторам продумати можливості дублювання виходу до інтернет-сайту для отримання інформації та її копіювання.

Вважаємо за доцільне нагадати про те, що участь учнів в олімпіаді добровільна, у ІІ (міському, районному) етапі беруть участь учні – переможці І (шкільного) етапу олімпіади. Вони мають право брати участь у змаганнях за клас (курс), не молодший, ніж клас (курс) їх навчання. За бажанням учні мають право брати участь у змаганнях за клас (курс) старший на 1-2, ніж клас (курс ) їх навчання.

Звертаємо увагу на те, що:

 • зошити для олімпіадних робіт мають бути підписані (додаток 1) та проштамповані єдиним штампом;
 • члени журі в олімпіадних роботах виставляють кількість балів за кожне завдання й підраховують загальну кількість балів та вносять їх до таблиці (додаток 2), яку наклеюють у кінці роботи. Нижче таблиці кожен член журі ставить своє прізвище та підпис;
 • шифрування робіт проводиться головою оргкомітету перед початком перевірки робіт членами журі;
 • для забезпечення прозорості та об’єктивності слід таким чином організувати перевірку робіт, щоб кожен член журі відповідав за перевірку конкретного питання у всіх роботах паралелі;
 • результати перевірки олімпіадних завдань у межах міста (району) мають бути оприлюднені не пізніше доби після проведення олімпіади.

Знання учасників ІІ етапу олімпіад перевіряються шляхом виконання письмових завдань. Учасники отримують завдання і дають на них відповідь українською мовою. При виконанні завдань забороняється користуватися довідниками, словниками, таблицями, електронним обладнанням, засобами комунікації (Інтернет, мобільні телефони тощо).

Важливо! Завдання із зарубіжної літератури містять питання за творами, що були вивчені на момент проведення змагань у поточному навчальному році та за програмою ІІ семестру попереднього класу. Вони вимагають від учнів використання не тільки суми фактичних знань, але й певного рівня осмислення основних закономірностей, процесів та проблем.

Завдання із зарубіжної літератури можуть включати:

 1. Написання твору (есе) на одну з тем (перевіряється сформованість знань із зарубіжної літератури, уявлення про літературу в національному і світовому культурному контекстах, уміння аналізувати й відтворювати в письмовій формі усталені інтерпретації текстів національної літератури, розвиток самостійного і критичного мислення, уміння аргументовано доводити власну думку, створювати письмові висловлення, відображаючи широке розуміння програмового літературного матеріалу).
 2. Чітка й лаконічна відповідь на конкретне запитання (знання з теорії літератури: літературний рід, жанрове визначення, стильові особливості, способи римування, стилістичні фігури тощо, конкретні знання літературного матеріалу та вміння встановити відповідність, наприклад, між твором і цитатою, твором і жанром, твором і автором тощо), виконання завдань компаративного та культурологічного характеру з використанням українознавчого компонента, міжпредметних зв’язків тощо.
 3. Творча робота (розгорнута відповідь на проблемне питання, заповнення «паспорта» літературного твору, аналіз поетичного чи прозового тексту (сприйняття, тлумачення, оцінка), порівняльний аналіз творів тощо).

4. Виконання завдань у тестовій формі різних структурних типів.

При визначені переможців ІІ етапу обласної учнівської олімпіади із зарубіжної літератури дотримуватися Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у Донецькій області, затверджених наказом управління освіти і науки від 01 жовтня 2012 року № 550, зареєстрованих у Головному управлінні юстиції в Донецькій області 23 жовтня 2012 р. за № 66/1968.

 

До обласного оргкомітету у п’ятиденний термін після проведення олімпіади роботи переможців ІІ етапу разом зі звітом та заявкою надсилаються Новою поштою з доставкою на адресу: м. Слов’янськ, пров. Героїв Чернобиля (Комсомольський), буд. 23, кімната 11; звіти та заявки подаються також на e-mail: [email protected] (у форматі doc).

Звертаємо увагу на те, що у звіті необхідно коротко подати відомості про організацію та проведення олімпіад, виконання учасниками завдань (зазначити типові помилки, недоліки, на що звернути увагу під час підготовки до ІІІ етапу), внести пропозиції щодо поліпшення роботи олімпіади.

У разі утруднень з отриманням завдань 26.11.2016 р. звертатися за телефоном 0502040743 (Буренко Олексій Іванович). При виникненні питань щодо змісту завдань − за телефоном 0993432617 (Гарна Світлана Юріївна).

Відповідальним за проведення олімпіади на місцях підтвердити факт отримання пароля, а в день олімпіади – факт зняття завдань із сайту, факт початку та закінчення олімпіади, кількість учасників по класах, надіславши інформацію на електронну адресу центру організаційно-методичного супроводу обдарованості Донецького облІППО: [email protected] (Малєєв Денис Вікторович).

 

Завідувач відділу гуманітарної освіти                      С.Ю. Гарна        

0993432617

Додаток 1

Робота

учасника ІІ етапу обласної учнівської

олімпіади із зарубіжної літератури

______ класу, назва навчального закладу______________________

___________________________ міста (району)

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

_________________________________________________________________

 Дата, рік народження , домашня адреса, конт. тел.

__________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

____________________________________________________________

 

 

Додаток 2

 

 8 клас Зарубіжна література

 

І рівень

 (Усього 15 б.)

ІІ рівень

 (Усього 30 б.)

ІІІ рівень (Усього 25 б.)

ІV рівень (Усього 30 б.)

 

 

Разом

завд. 1-15

(15 б.)

завд. 16

(10 б.)

завд.17

(20 б.)

завд.18

(25 б.)

завд.19

(30 б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 клас Зарубіжна література

 

І рівень

 (Усього 15 б.)

ІІ рівень

 (Усього 30 б.)

ІІІ рівень (Усього 25 б.)

ІV рівень (Усього 30 б.)

 

 

Разом

завд. 1-15

(15 б.)

завд. 16

(10 б.)

завд.17

(20 б.)

завд.18

(25 б.)

завд.19

(30 б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 клас Зарубіжна література

 

І рівень

 (Усього 15 б.)

ІІ рівень

 (Усього 30 б.)

ІІІ рівень (Усього 25 б.)

ІV рівень (Усього 30 б.)

 

 

Разом

завд. 1-15

(15 б.)

завд. 16

(10 б.)

завд.17

(20 б.)

завд.18

(25 б.)

завд.19

(30 б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 клас Зарубіжна література

 

І рівень

 (Усього 15 б.)

ІІ рівень

 (Усього 30 б.)

ІІІ рівень (Усього 25 б.)

ІV рівень (Усього 30 б.)

 

 

Разом

завд. 1-15

(15 б.)

завд. 16

(10 б.)

завд.17

(20 б.)

завд.18

(25 б.)

завд.19

(30 б.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні колеги!

 

26 листопада на базі ЗОШ № 10

 

відбудеться ІІ етап олімпіади

 

із зарубіжної літератури

 

( 8-11 клас)

 

Зарубіжна література

Голова  журі

Жукова Г.В.

ЗОШ №10

Секретар

Косяк Н.М.

ЗОШ № 7

Члени журі:

 

Алексєєва О.М.

Антипова Н.С.

Ващук О.А.

 

ЗОШ № 15

ЗОШ №17

ЗОШ № 2

 

Гамій І.О.

ЗОШ №4

 

Гапанець І.В.

ЗОШ №13

 

Кудояр С.В.

ЗОШ №12

 

Олійник О.Л.

Пікальова І.В.

Соболева Г.В.

ЗОШ №5

ЗОШ № 15

Гімназія «Сузір’я»(за узгодженням)

 

 

Шилова А.А.

ЗОШ №24

Експерт-консультант

Лавренко О.О.

НВК № 11

 

 

Шановні колеги!

 

З 03 жовтня 2016 року

 

розпочинаються предметні олімпіади!!!

 

 

 

Сайти для підготовки до олімпіади:

 

http://www.mon.gov.ua – перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників

(у т.ч. з російської мови, інтегрованого курсу «Литература», світової літератури); 

·        http://peressa2009.narod2.ru/olimpiadi_po_russkomu_yaziku/ – матеріал для підготовки учнів до олімпіад з російської мови (завдання Всеросійської олімпіади, лінгвістичних олімпіад, презентації); 

·        http://www.philologia.ru/– навчальний філологічний ресурс; 

·        http://www.wikipedia.org/wikiт – про Всеукраїнську олімпіаду школярів; 

·        http:/litbook.by.ru  – літературна Інтернет-бібліотека школяра; 

·        http:// chl.kiev.ua – національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою; 

·        http:// ae.lib.narod.ru – бібліотека світової літератури (оригінали та переклади)

 

Шановні  учні, колеги!

Зразки кращих творчих робіт  учнів, переможців та лауреатів ІІ (районного) та

ІІІ (обласного) етапів учнівської  олімпіади із світової літератури

 

( за матеріалами сайту Гарної С.Ю. http://garnasveta.wixsite.com/)

 

Cиквел за  драмою П. Кальдерона «Життя  - це сон»  (Наймушина Анастасія, учениця 9 класу Торезької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Торезької міської ради Донецької області. Учитель Тюрина Н.Т.)

Міні-сага «Навіяно Ґете…» (Наймушина Анастасія, учениця 9 класу Торезької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  № 11 Торезької міської ради Донецької області. Учитель Тюрина Н.Т.)

Мідквел за новелою Т.Манна «Маріо і чарівник» (Сердюкова Дар’я, учениця 11 класу Торезької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Торезької міської ради Донецької області.  Учитель Соколова Т.Є.)

Нарратив «Я – частина Всесвіту»  (Сердюкова Дар’я, учениця 11 класу Торезької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Торезької міської ради Донецької області. Учитель Соколова Т.Є.)

Сиквел «Монолог Розчарування» за комедією Мольєра «Міщанин – шляхтич»  (Іванова Анна, учениця 9 класу Іверської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олександрівської районної ради. Керівник Козієва В.В.)

Міні-сага «Навіяно Шиллером…»  (Іванова Анна, учениця 9 класу Іверської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олександрівської районної ради. Керівник Козієва В.В.)

 

Завдання III (обласного) етапу учнівської олімпіади

зі світової літератури    у 2013 - 2014 навчальному році

9 КЛАС

10 КЛАС

11 КЛАС

 

 

Аналітична довідка

за підсумками участі школярів Донецької області

у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів

у 2015-2016 навчальному році

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.09.2015 р. № 915 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2015/2016 навчальному році», наказу Міністерства освіти і науки України від 13.01.2014 р. № 31 «Про затвердження графіків проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів на 2015-2019 роки та конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів на 2014-2019 роки», відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 р. № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 р. за № 1318/20056, Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у Донецькій області, затверджених наказом управління освіти і науки від 01 жовтня 2012 року № 550, зареєстрованих у Головному управлінні юстиції в Донецькій області 23 жовтня 2012 р. за № 66/1968, розглянувши матеріали та протоколи проведення ІІ етапу, спільних засідань оргкомітетів та журі III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, звіти про участь команди Донецької області в IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, оргкомітетом, членами журі, предметними відділами Донецького облІППО було проведено детальний аналіз підготовки, участі школярів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах та стан роботи з обдарованими дітьми, зокрема педагогічного супроводу в системі підготовки до олімпіад, творчих конкурсів.

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ МОНмолодьспорт №1099 від 22.09.11 року), учнівські олімпіади проводилися з метою створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку інтересів школярів, здібностей та обдаровань, підвищення рівня науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти щодо роботи з підготовки учнів до участі в олімпіадах. Основними завданнями учнівських олімпіад із навчальних предметів було визначено:

 • стимулювання творчості, самовдосконалення дітей та учнівської молоді;
 • виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до отримання вищої освіти;
 • реалізація здібностей талановитих учнів;
 • формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;
 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, спеціальних та фахових дисциплін, формування в колах учнівської молоді навичок дослідницької роботи;
 • популяризація досягнень науки, техніки та новітніх технологій;
 • підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій, учнівських наукових товариств;
 • активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями;
 • підвищення рівня викладання навчальних, спеціальних та фахових дисциплін, фахової підготовки учнів;
 • долучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових установ до активної роботи з обдарованою учнівською молоддю;
 • формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.

Метою Програми «Освіта Донеччини. 2012 – 2016 роки» є підвищення рівня якісної освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку економіки, сучасних потреб суспільства та кожної особистості. У межах обласної програми, відповідно до проекту «Конкурентноспроможний випускник Донеччини», в області діє система пошуку, відбору, й педагогічного супроводу обдарованих учнів на всіх рівнях; проводяться конкурси, турніри, інтелектуальні змагання, спрямовані на підтримку й розвиток обдарованості; упроваджується комплекс психолого-педагогічних рекомендацій для батьків і педагогічних працівників.

Проте, аналіз результативності цієї роботи підкреслює необхідність перегляду існуючої парадигми роботи щодо виявлення дитячих обдаровань, педагогічного супроводу вихованців із високим рівнем інтелектуальних, творчих здібностей. Із цією метою психологічним, методичним службами області необхідно періодично проводити тестування з виявлення здібних творчих школярів, які вміють мислити нестандартно, логічно, критично; запровадити моніторинг якості освіти, зокрема щодо підготовки учнів до участі в олімпіадах, творчих конкурсах. 

Традиційне навчання стримує розвиток обдарованої дитини, оскільки для повного розкриття її особистісного потенціалу необхідні спеціальні модифікації шкільних програм, форм і методів навчання у відповідності до індивідуально-психологічних особливостей (видів і рівнів обдарованості, інтересів, мотиваційних характеристик тощо).

Недостатнім є сучасне науково-методичне забезпечення психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей. Тому зусилля педагогічних колективів слід спрямовувати на створення умов, необхідних для подальшого розвитку здібностей, обдарованостей дітей.

Як і минулого, 2014-2015 навчального року, ситуація в області залишається вкрай складною, але, незважаючи на всі проблеми, працівники педагогічної спільноти Донеччини створили сприятливі умови для дітей, щоб вони змогли взяти участь в інтелектуальних змаганнях. У Донецькій області в період із 16 січня по 28 лютого 2016 року було проведено ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із 20 навчальних предметів: української мови та літератури, історії, правознавства, іноземних (англійська, німецька, французька, новогрецька) мов, математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, трудового навчання (технологій), інформатики, інформаційних технологій, екології, астрономії, російської мови та літератури, зарубіжної літератури.

 

Таблиця 1

Кількість дітей, які взяли участь у Ι, ΙΙ, ΙΙΙ та ΙV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад

Предмет

Ι етап

ΙΙ етап

ΙΙΙ етап

ΙV етап

 
 

Зарубіжна література

1110

252

63

0

 

Географія

2718

578

39

3

 

ІКТ

708

335

82

4

 

Українська мова

1346

244

59

4

 

Біологія

2500

458

63

5

 

Економіка

494

114

20

4

 

Історія

6592

1146

74

3

 

Правознавство

3691

581

55

2

 

Інформатика

897

297

29

2

 

Екологія

1196

308

27

3

 

Математика

9523

1201

65

4

 

Російська мова

2114

328

65

1

 

Новогрецька мова

37

16

8

3

 

Фізика

3934

857

86

4

 

Трудове навчання

1350

638

57

2

 

Хімія

730

189

58

5

 

Англійська мова

10271

3504

77

1

 

Німецька мова

1333

447

33

1

 

Французька мова

892

290

28

3

 

Астрономія

495

107

27

0

 

Усього

51931

11890

1015

54

 
 

 

Складним виявилося проведення ІІІ (обласного) етапу олімпіад, за вимогами якого учасники і члени журі мали зібратися в одному місці, продемонструвати свої найкращі знання та вміння й отримати відповідні бали. Ситуація запровадження в області режиму надзвичайної ситуації унеможливлювала такий підхід, тому було розроблено інструкцію «Про умови й порядок проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році» (Додаток 2 до наказу ДОН від 30.12.2015 р. № 375 «Про проведення ІIІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 навчальному році»). Відповідно до інструкції,ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад було проведено на базі трьох міст: Красноармійська (західний осередок), Краматорська (північний осередок) і Маріуполя (південний осередок).

Така форма проведення олімпіад дала змогу взяти в них участь обдарованим дітям зі всіх міст та районів області. Завдяки цьому кількість учасників ІІІ (обласного) етапу склала 1015 учнів, що на 259 учасників більше, ніж минулого року(табл. 2).

 


Таблиця 2

Рейтинг результативності та ефективності участі команд міст/районів

у III (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 2015, 2016 рр.

 

 

з/п

Місто (район)

учасники

IІІ етапу

дипломів Іст.

дипломів ІІст.

дипломів ІІІст.

кількість балів

усього переможців

Рейтинг результатив-ності команди

Рейтинг

ефективності участі команди

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

2015

2016

2015

2016

Міста області

 1.  

Маріуполь

203

22

34

55

267

112

1,1

1,32

43,9%

54,7%

 1.  

Бахмут

65

5

8

13

62

26

0,91

0,95

43,2%

40%

 1.  

Покровськ

89

3

6

19

52

28

0,69

0,58

37,2%

31,46%

 1.  

Краматорськ

135

15

25

28

178

68

0,76

1,32

36,7%

50,37%

 1.  

Лиман

24

1

4

6

23

11

0,86

0,96

33,3%

45,83%

 1.  

Вугледар

12

 

 

2

2

2

0,66

0,17

33,3%

16,7%

 1.  

Добропілля

50

1

2

10

21

13

0,68

0,42

29,2%

26%

 1.  

Торецьк

32

 

2

3

9

5

0,62

0,28

29,1%

15,6%

 1.  

Дружківка

57

 

2

6

12

8

0,40

0,21

28,1%

14,04%

 1.  

Селидове

24

 

1

3

6

4

0,75

0,25

25%

16,7%

 1.  

Слов’янськ

55

3

6

11

44

20

0,51

0,8

23,25%

36,36%

 1.  

Костянтинівка

63

3

4

13

40

20

0,58

0,63

24,5%

31,8%

 1.  

Мирноград

23

 

3

2

11

5

0,15

0,47

5,2%

21,7%

 1.  

Новогродівка

27

 

 

 

0

0

0

0

0

0

 1.  

Авдіївка

7

 

 

 

0

0

0

0

0

0

 1.  

Нікольський

9

1

1

4

12

6

1,0

1,3

50%

66,7%

 1.  

Бахмутський

15

 

 

3

3

3

0,81

0,2

27,27%

20%

 1.  

Олександрівський

9

1

 

 

5

1

1,25

0,56

25%

11,1%

 1.  

Костянтинівський

29

 

 

3

3

3

0,28

0,1

19,04%

10,34%

 1.  

Мангуський

8

 

2

1

7

3

0,26

0,86

18,18%

37,5%

 1.  

Добропільський

21

 

 

 

0

0

0,11

0

11,76%

0

 1.  

Мар’їнський

26

 

3

1

10

4

0,38

0,38

11,11%

15,38%

 1.  

Волноваський

20

 

2

4

10

6

0,21

0,5

9,37%

30%

 1.  

Великоновосілківський

1

 

 

 

0

0

0,25

0

8,33%

0

 1.  

Слов’янський

4

 

 

 

0

0

0,08

 

8,33%

0

 1.  

Покровський

7

 

 

 

0

0

0

0

0

0

 1.  

Ясинуватський

1

 

 

 

0

0

0

0

0

0

 1.  

Всього

 

 

 

 

 

347

 

 

 

 

                         
 

 

Рейтинг результативності= кількість набраних балів / кількість учасників.

Кількість балів:  диплом І ступеня – 5 балів, диплом II ступеня – 3 бали, диплом III ступеня – 1 бал.

Рейтинг ефективності= кількість переможців / кількість учасників Х 100%.

 

Звертаємо увагу на визначення в таблиці рейтингу результативності команд, що прораховувалась (відповідно до Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у Донецькій області) за кількістю набраних балів загальною кількістю учасників, та рейтингу ефективності – кількості переможців із загальної кількості учасників (у %) – що в умовах конкурсу найбільш важливо.За кількістю переможців у ІІІ етапі олімпіад лідирували команди учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Маріуполя (111 переможців), м. Краматорська (68 учнів), а також м. Бахмута (26) та м. Покровська ( 28 переможців). Проте, за рахунок меншої загальної кількості учасників ефективними були команди міст: Лимана, Слов’янська, Костянтинівки та Володарського, Мангуськоого, Волноваського, Мар’їнського районів.

Порівнюючи з 2015 роком,відзначимо стабілізацію у 2016 р. динаміки ефективності участі в ІІІ етапі олімпіадних змагань команд більшості міст/районів області. Позитивну динаміку ефективності продемонстрували учні таких міст:Маріуполя, Краматорська, Лимана, Слов’янська, Костянтинівки, Мирнограда, Нікольського, Мангуського, Мар’їнського та Волноваського районів.

У ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад взяла участь команда із 54 школярівДонецької області, із них 3 учні отримали дипломи першого ступеня (5,5 %), 7 учнів – дипломи другого ступеня (11,1 %), 14 учнів (25,9 % – диплом третього ступеня (табл. 3).

Порівняно з попереднім навчальним роком, зменшилась загальна кількість учасників (за рахунок обмеження кількості класів, що брали участь в олімпіаді, а це у свою чергу зменшило квоти учасників від області), призерів та отриманих конкурсних балів.

Рейтинг участі команд міст/районів Донецької області (відповідно до таблиці 3) у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 н.р. за кількістю переможців очолюють міста: Маріуполь – 12 переможців,Краматорськ – 3 та Слов’янськ – 3 переможці. Хоча за рейтингом ефективності (таб.4) 100% отримали міста: Костянтинівка, Добропілля, Дружківка та Великоновосілківський,Нікольський райони.

 

Таблиця 3

Рейтинг результативності та ефективності участі команд міст/районів

у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 н.р.

 

з/п

Місто (район)

учасники

IV етапу

дипломів І ст..

дипломів ІІ ст..

дипломів ІІІ ст..

кількість балів

усього переможців

Рейтинг результативності команди

Рейтинг ефективності

участі команди

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Міста, райони області

 1.  

Слов’янськ

2

 

1

2

10

3

0,18

5,5%

 1.  

Маріуполь

14

3

3

6

60

12

1,1

22,2%

 1.  

Костянтинівка

 

 

 

1

2

1

0,037

1,85%

 1.  

Краматорськ

7

 

1

2

10

3

0,05

5,5%

 1.  

Добропілля

 

 

 

1

2

1

0,037

1,85%

 1.  

Покровськ

2

 

 

 

 

 

0

0

 1.  

Бахмут

4

 

 

1

2

1

0,037

1,85%

 1.  

Вугледар

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Торецьк

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Мирноград

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Дружківка

 

 

 

1

2

1

0,037

1,85%

 1.  

Лиман

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Новогродівка

1

 

 

 

 

 

0

0

 1.  

Селидове

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Бахмутський

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Волноваський

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Мар’їнський

 

 

 

1

2

1

0,037

1,85%

 1.  

Великоновосілківський

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Нікольський

 

 

2

 

12

2

6

3,7%

 1.  

Добропільський

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Костянтинівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Покровський

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Олександрівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Мангуський

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Слов’янський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг результативності= кількість набраних балів / кількість учасників.

Кількість балів за диплом ІV етапу з урахуванням індексу значущості результатів цього етапу: диплом І ступеня – 10 балів; диплом II ступеня – 6 балів; диплом III ступеня – 2 бали.

Рейтинг ефективності= кількість переможців / кількість учасників Х 100%.

 

Таблиця 4

Рейтинг результативності та ефективності участі команд міст/районів

у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 н.р.

 

з/п

Місто (район)

учасники

IV етапу

дипломів І ст..

дипломів ІІ ст..

дипломів ІІІ ст..

кількість балів

усього переможців

Рейтинг результативності команди

Рейтинг ефективності

участі команди

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Міста області

 1.  

Слов’янськ

2

 

1

2

10

3

2

60%

 1.  

Маріуполь

14

3

3

6

60

12

2,3

46,15%

 1.  

Костянтинівка

 

 

 

1

2

1

2

100%

 1.  

Краматорськ

7

 

1

2

10

3

1

30%

 1.  

Добропілля

 

 

 

1

2

1

2

100%

 1.  

Покровськ

2

 

 

 

 

 

0

0%

 1.  

Бахмут

4

 

 

1

2

1

0,4

25%

 1.  

Вугледар

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Торецьк

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Мирноград

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Дружківка

 

 

 

1

2

1

2

100%

 1.  

Лиман

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Новогродівка

1

 

 

 

 

 

0

0%

 1.  

Селидове

 

 

 

 

 

 

 

 

Райони області

 1.  

Бахмутський

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Волноваський

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Мар’їнський

 

 

 

1

2

1

2

100%

 1.  

Великоновосілківський

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Нікольський

 

 

2

 

12

1

6

100%

 1.  

Добропільський

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Костянтинівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Покровський

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Олександрівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Мангуський

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Слов’янський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг результативності= кількість набраних балів / кількість учасників.Кількість балів за диплом ІV етапу з урахуванням індексу значущості результатів цього етапу: диплом І ступеня – 10 балів; диплом II ступеня – 6 балів; диплом III ступеня – 2 бали.

Рейтинг ефективності= кількість переможців / кількість учасників * 100%.

 

Найвищу якість підготовки (табл. 5) учасники Всеукраїнського етапу олімпіад продемонстрували з предметів: «Екологія», «Англійська мова», «Французька мова», «Новогрецька мова», «Правознавство», «Російська мова та література», «Фізика», «Хімія», «Географія». Відповідно до цього ж рейтингу, низький рівень підготовки виявили команди з предметів: «Математика», «Інформатика», «Інформаційні технології», «Економіка», «Історія», «Німецька мова», «Трудове навчання».

 

Таблиця 5

Результати участі учнів Донецької області

в IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад за 2016 р.

з/п

Дисципліна

Кількість учнів

Диплом

Бали

Рейтинг 2015 р.

Рейтинг 2016 р.

Різниця

І

ІІ

ІІІ

1

Українська мова та література

4

0

0

1

1

0,00

0,25

+0,25

2

Англійська мова

1

0

1

0

3

0,75

3,0

+2,25

3

Французька мова

3

0

0

3

3

0,66

1,0

+0,44

4

Німецькамова

1

0

0

0

0

0,33

0

-0,33

5

Історія

3

0

0

2

2

1,4

0,66

-0,74

6

Правознавство

2

0

1

0

3

0,66

1,5

+0,84

7

Математика

4

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

8

Фізика

4

0

1

0

3

0,16

0,75

+0,59

9

Хімія

5

0

0

3

3

0,5

0,6

 +0,1

10

Біологія

5

0

1

1

4

1,12

0,8

-0,32

11

Екологія

3

2

0

0

10

3,0

3,33

+0,33

12

Географія

3

0

0

2

2

0,33

0,66

+0,33

13

Інформатика

2

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

14

Економіка

4

0

0

1

1

1,0

0,25

-0,75

15

Трудове навчання

2

0

0

0

0

0,5

0

-0,5

16

Російська мова та література

1

0

1

0

3

2,66

3,0

+0,44

17

Новогрецька мова

3

1

1

0

8

2,0

2,66

+0,66

18

Інформаційні технології

4

0

1

1

4

5,0

1,0

-4,0

 

Разом учасників

54

 

Разом дипломів

 

3

7

14

 

 

 

24 (44,44%)

 

Разом балів

52

15

24

13

 

                           

 

Зіставляючи результативність та ефективність участі предметних команд області у Всеукраїнському етапі олімпіади 2014-2015 навчальному році, маємо зазначити недоліки в підготовці до олімпіади – 2015-2016 н.р. з таких предметів (Рис. 1):інформатики, інформаційних технологій, економіки, трудового навчання, фізики, біології, астрономії, математики. Ураховуючи особливості вивчення іноземних мов, визначимо як проблемний стан формування команди з німецької мови.

Високі результати показали команди з екології, російської та новогрецької мови та літератури, правознавства, української мови та літератури, хімії, фізики, англійської мови.

 

 

Рис. 1.Порівняння результативності участі в предметних олімпіадах

учнівських команд Донецької області у 2014-15 н.р. та 2015-16 н.р.

 

Порівняно з 2015 роком рейтинг команд Донецької області у 2015-16 навчальному році підвищився(табл. 6): англійська мова (+2,25), правознавство (+084), французька мова (+044), фізика (+0,59), українська мова та література (+0,25), хімія (+0,1), екологія (+0,33), географія (+0,33), російська мова та література (+0,44), новогрецька мова (+0,66).

Як і минулого року, жодного призового місця не здобули команди області з математики та інформатики; порівняно з минулим роком знизили результати учасники олімпіади з інформаційних технологій (-4,0) німецької мови (-0,33) , історії (-0,74), економіки (-0,75), трудового навчання (технологій) (-0,5), біології (-0,32).

Таблиця 6

Динаміка рейтингу команди Донецької області

в IV етапі Всеукраїнської олімпіади

№п/п

Предмет

Рейтинг 2015 р.

Рейтинг 2016 р.

Різниця

 1.  

Українська мова та література

0,00

0,25

+0,25

 1.  

Англійська мова

0,75

3,0

+2,25

 1.  

Французька мова

0,66

1,0

+0,44

 1.  

Німецька мова

0,33

0

-0,33

 1.  

Історія

1,4

0,66

-0,74

 1.  

Правознавство

0,66

1,5

+0,84

 1.  

Математика

0,00

0,00

0,00

 1.  

Фізика

0,16

0,75

+0,59

 1.  

Хімія

0,5

0,6

 +0,1

 1.  

Біологія

1,12

0,8

-0,32

 1.  

Екологія

3,0

3,33

+0,33

 1.  

Географія

0,33

0,66

+0,33

 1.  

Інформатика

0,00

0,00

0,00

 1.  

Економіка

1,0

0,25

-0,75

 1.  

Трудове навчання

0,5

0

-0,5

 1.  

Російська мова та література

2,66

3,0

+0,44

 1.  

Новогрецька мова

2,0

2,66

+0,66

 1.  

Інформаційні технології

5,0

1,0

-4,0

 

 

Аналіз проведення та результативності ІІІ етапуВсеукраїнських учнівських олімпіад 2015-2016 навчального року, підготовки до участі в IV етапі показавтакі недоліки:

 • недостатня підготовка переможців ІІ етапу олімпіад до виконання завдань ІІІ етапу;
 • неякісна підготовка учасників олімпіад до виконання завдань практичного туру (хімія, біологія, фізика, астрономія, трудове навчання та технології, інформатики);
 • недостатня професійна компетентність учителів-наставників щодо визначення та використання найбільш ефективних форм, методів, засобів і технологій навчання та виховання обдарованих дітей.

Відповідно до визначених недоліків, предметними відділами Донецького облІППО було розроблено методичні рекомендації щодо підготовки та проведення І етапу олімпіад, обговорено питання якості підготовки та психолого-педагогічного супроводуроботи з обдарованими учнями в системі підготовки до олімпіад на засіданні Вченої ради інституту й визначено шляхи покращення роботи з цього напрямку (система майстер-класів «Поруч із генієм: + і ще раз +», з удосконалення фахової майстерності педагогічних кадрів області щодо супроводу розвитку дитячої обдарованості,залучення до роботи з обдарованою молоддю представників вищих навчальних закладів, створення та робота платформи дистанційної, літньої шкіл для учасників олімпіадного руху).

З метою підвищення результативності та ефективності участі учнів у предметних олімпіадах триває процес вивчення й популяризація передового педагогічного досвіду щодо пошуку та підтримки обдарованості; навчання й виховання обдарованих школярів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Для оптимізації навчання педагогів та батьків із проблем обдарованості,створено банк даних комплексу інноваційних технологій, ведеться розробка інформаційно-методичного забезпечення з проблем виявлення та психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей.

Отже, розв’язання окреслених питань та виконання зазначених завдань вимагає консолідації зусиль педагогічної спільноти області щодо розвитку системи виявлення, відбору, психолого-педагогічного супроводу, адресної підтримки обдарованих дітей, починаючи з дошкільного віку.

Вважати пріоритетним завданням департаменту освіти і науки облдержадміністрації, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, управлінь (відділів) освіти міських рад та райдержадміністрацій, навчальних закладів області:

 • створення умов для розкриття і розвитку обдарованості в кожній дитині, стимулювання та підвищення ефективності участі школярів області в учнівських інтелектуальних змаганнях, олімпіадах;
 • створення мережі базових олімпіадних шкіл та експериментальних майданчиків з метою відпрацювання методик і технологій роботи з обдарованою молоддю й комплексної підготовки обласних команд до змагань на Всеукраїнському рівні;
 • розробка дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та педагогічних і науково-педагогічних працівників, які з нею працюють, до наукового пошуку, дослідницької роботи;
 • удосконалення й оновлення системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів до якісної та ефективної роботи з обдарованою молоддю;
 • налагодження системи взаємодії педагогів, керівників команд, кураторів від МК, наукових працівників вишівіз підготовки учнів до ІІІ, IV етапів олімпіад.

 

Додаток 2

до наказу департаменту освіти і науки

від ___________2016 р. № ______

 

 

Методичні рекомендації

щодо роботи навчальних закладів області з обдарованими учнями в контексті підготовки до Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових предметів та організації та проведення І (шкільного) етапу олімпіад

 

Активізація навчальної діяльності та підвищення творчого потенціалу учнівської молоді, упровадження компетентнісно орієнтованого навчання, інноваційних технологій у загальноосвітніх закладах є пріоритетними напрямами педагогічної діяльності.

Представлені методичні рекомендації розроблені на допомогу адміністраціям ЗНЗ, учителям з метою вдосконалення системи заходів, спрямованих на ефективну підготовку школярів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із базових дисциплін, тематичних конкурсах, турнірах тощо.

Процес підготовки учнів до олімпіад безпосередньо повʼязаний із наявністю в навчальному закладі вчителів, які готові та здатні взяти на себе відповідальність за роботу з обдарованими учнями. У педагогічній діяльності творчість учителя посідає особливе місце, адже лише неформальне, творче ставлення до своїх обов’язків може дати позитивні результати.

Керівникам методичних, психологічних служб міст, районів області необхідно провести детальний аналіз учительського контингенту з метою долучення творчих, талановитих педагогів–тренерів для підготовки учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах.

Можна виділити такі складники готовності вчителя до роботи з обдарованими учнями:

 • відповідний рівень і постійна підтримка фахово-інформаційного рівня роботи з обдарованими учнями (курси, семінари, конференції тощо);
 • володіння методиками роботи з такими школярами (індивідуальна робота, робота в групах тощо);
 • знання та володіння психологічними аспектами роботи з обдарованими учнями;
 • робота вчителя із цими дітьми не повинна носити хаотичний, епізодичний характер, а має бути системною, неперервною, спланованою на перспективу.

У період підготовки до Всеукраїнської олімпіади:

Періодично проводити діагностичну роботу з метою виявлення обдарованих учнів. Цьому етапу приділяється особлива увага як необхідному та одному з найважливіших компонентів у системі роботи сучасної школи. Діагностика обдарованості повинна бути ранньою, послідовною, різноманітною, багатоетапною. Для її здійснення варто комплексно використовувати ефективні та перевірені методики дослідження здібностей дитини, за допомогою яких визначати критичність, гнучкість, конструктивність мислення, образну оригінальність як компонент творчої особистості, рівень уяви, її гнучкість, рівень сформованості загальних творчих здібностей, оригінальність розумової діяльності тощо. Результати виконання завдань мають оброблятися за кожною методикою окремо та заноситися до банку даних, який відображає об'єктивну картину процесів мислення кожної дитини, її нахилів та здібностей.

Треба пам’ятати, що творчі, інтелектуальні здібності учнів можуть виявитися не одразу, тому необхідно проводити заходи щодо визначення потенційних учасників Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, виявляти дітей, які мають здібності до певних видів діяльності; відрізняютьсянестандартністю мислення та творчим підходом до вирішення проблем, залучати таких вихованців до науково-дослідницької роботи в різних секціях МАН, до участі в олімпіадах, творчих гуртках, клубах тощо.

Передбачається робота безпосередньо в навчальних закладах, а також участь у позашкільних заходах шляхом долучення до різноманітних форм занять (гуртки, заняття окремих груп тощо).

Підготовка містить:

 1. вирівнювальні підготовчі заняття щодо повторення завдань минулого «олімпіадного» сезону, долучення до групи олімпіадників нових учнів. Ця робота включає як індивідуальні, так і диференційовані форми. Обов’язковими є також заняття в групах.
 2. розв’язування завдань І та ІІ етапів попередніх олімпіад;
 3. проведення занять у формі «міні-олімпіад» для поступового психологічного налаштування учнів.

І етап олімпіади

Шкільні олімпіади. Проводяться в навчальних закладах учителями. Особливості проведення:

 1. Участь беруть всі охочі.
 2. Добір завдань повинен бути диференційованим, тобто включати завдання 3-х рівнів:
 • нескладні завдання репродуктивного характеру, які може розв’язати більшість учасників;
 • завдання, які потребують творчого підходу до розв’язання;
 • завдання, рівень яких відповідає ІІ (ІІІ) етапу олімпіади.
 1. Умови проведення олімпіади повинні максимально відповідати умовам олімпіади наступного етапу.

Завдання, що пропонуються на шкільній олімпіаді, мають враховувати той матеріал, що був засвоєний на момент проведення змагань за навчальною програмою, однак складність цих завдань повинна носити олімпіадний характер, визначаючи вміння учнів логічно мислити, застосовувати знання програмового матеріалу до виконання більш складних завдань. Членам журі, учителям-предметникам шкільних олімпіад, провести детальний аналіз робіт, виконаних учнями.

ІІ етап олімпіади

Районна олімпіада. Для того, щоб учасники ІІ етапу олімпіади, до яких належать і учителі, були в максимально однакових підготовчих умовах, рекомендується попередньо провести заходи:

 • складання графіка занять тренерів та кураторів з учнями та вчителями навчальних закладів щодо підготовки до Всеукраїнських учнівських олімпіад;
 • семінари-практикуми для вчителів щодо ознайомлення з вимогами виконання завдань ІІ етапу та рівнем складності завдань, що відповідають вимогам цього етапу;
 • заочну олімпіаду, що проходить у декілька етапів та передбачає ознайомлення учнів з авторськими розв’язками запропонованих завдань;
 • забезпечення індивідуальних тренінгів учням-переможцям II (районного) етапу щодо підготовки до III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади;
 • за підсумками скласти аналітичну довідку щодо результатів участі школярів в олімпіаді.

 

ІІІ етап олімпіади:

Обласна олімпіада. Цьому етапу олімпіади можуть передувати такі заходи:

 • семінари-практикуми для вчителів-тренерів районних та міських команд із метою ознайомлення з вимогами виконання завдань ІІІ етапу та рівнем складності завдань;
 • участь педагогів у курсах із розв’язування задач олімпіадного рівня.
 • аналіз якості роботи факультативів та спецкурсів у загальноосвітньному закладі щодо підготовки до Всеукраїнської учнівської олімпіади минулого навчального року, коригування програм факультативів та спецкурсів у поточному навчальному році;
 • інформування учнів щодо Іnternet-олімпіад, які проводяться протягом року;
 • здоров’язбережувальні заходи з дітьми, які часто отримують стрес унаслідок участі в різноманітних випробуваннях. Таким учням можна запропонувати вільне відвідування уроків, дати можливість самим обирати, на яких заняттях можуть бути присутніми, а які можуть пропустити, затвердивши це право наказом по школі. Досвід участі учнів нашої області в інтелектуальних змаганнях, співбесіди з дітьми, керівниками команд засвідчив, що як наставники, так і учні потребують серйозної психологічної підтримки, тренінгів, бесід, щоб перенести емоційне навантаження, стресову ситуацію, що їм доводиться долати під час участі в олімпіаді.

На кожному етапі підготовки учня до олімпіади чи конкурсу доцільно готувати поради, пам’ятки переможцям, учасникам ІІ, ІІІ, ІVетапів, застосовуючи ІКТ, зокрема блоги, хмарні технології навчання тощо

Пріоритетними формами взаємодії вчителя та учня стають індивідуальні форми супроводу й підтримки учнів: тьюторство, консультування та модерування.

Рекомендуємо в роботі з обдарованими учнями

 • застосовувати проблемний метод у навчанні;
 • проводити самостійні роботи творчого характеру;
 • застосовувати індивідуальний підхід у навчанні;
 • упроваджувати розвивальні творчі ігри;
 • розв’язувати творчі завдання.

У роботі з учнями слід дотримуватися трьох основних напрямків стратегії збагачення змісту освіти:

 • стратегія дослідницького навчання (мета – активізувати навчання, надати йому дослідницького характеру);
 • стратегія проблематизації (орієнтація на створення проблемної ситуації, формулювання проблем різного характеру);
 • стратегія індивідуалізації (формування особистості за визначеною моделлю, окремим навчальним планом).

 

Методичні рекомендації щодо підготовки учнів

до І (шкільного) етапу

 

У І етапі олімпіад беруть участь учні 6-11 класів відповідно до Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у Донецькій області ( наказ № 550 від 01.10.2012р., п.3.4.1).

 

Зарубіжна література

 

У І етапі Всеукраїнської олімпіади із зарубіжної літератури беруть участь учні 8-11 класів. Час виконання завдань – 3 години.

Завдання із зарубіжної літератури повинні складатися за творами, що були вивчені на момент проведення змагань у поточному навчальному році та за програмою ІІ семестру попереднього класу, однак складність цих завдань повинна носити олімпіадний характер. Вони повинні бути розроблені з урахуванням змісту і структури завдань ІІІ етапу олімпіади із зарубіжної літератури.

Формат завдань із зарубіжної літератури: тестові завдання різних структурних типів (з вибором однієї або декількох відповідей, на відповідність, на послідовність), твір або есе на одну із запропонованих тем, стислі відповіді на запитання з теорії, історії літератури, за змістом та формою вивчених творів; розкриття літературного поняття або заповнення «паспорта» літературного твору; аналіз поетичного або прозового твору.

Завдання для проведення шкільних етапів олімпіад можуть бути складені членами методичного об’єднання вчителів російської мови та зарубіжної літератури.

 

 

 

 

 

 

 

Шановні колеги!

 

27 лютого 2016 року  в м. Краматорську

 

відбудеться  ІІІ етап 

 

Всеукраїнської учнівської олімпіади із зарубіжної літератури

 

 

Наказ 375 про проведення ІІІ етапу олімпіад у 2015-2016

 

Дата проведення: 27 лютого 2016 року (9-11 класи)

 

Місто проведення: Краматорськ.

База проведення: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8, вул. Двірцева, 57а

Доїзд: з авто та залізничного вокзалу м/т № 21, 32 (зупинка «Елмасервіс»).

Відповідальні особи: Кравцова Лариса Федорівна, методист методичного кабінету управління освіти, моб. тел.: 050-29-08-170, e-mail: [email protected], [email protected]а.

 

Склад фахового оргкомітету

Баланова Г.В.

 • голова, головний спеціаліст департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації;

Бодик О.П.

 • заступник голови; кандидат філологічних наук, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Гарна С.Ю.

 • відповідальний секретар, завідувач відділу гуманітарної освіти Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Кравцова Л.Ф.

 • методист методичного кабінету управління освіти Краматорської міської ради;

Воробйова І.М.

 • методист методичного кабінету відділу освіти Красноармійської міської ради;

Романюк С.І.

 • методист міського науково-методичного центру управління освіти Маріупольської міської ради;

Колесник І.А.

 • директор Красноармійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Красноармійської міської ради;

Калініна В.П.

 • директор Краматорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Краматорської міської ради;

Карнаушенко Р.В

 • директор Маріупольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13 Маріупольської міської ради.

Склад журі

 

Бодик О.П.

 • голова, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Разживін В.М.

 • заступник голови, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (за згодою);

Мочикіна М.В.

 • відповідальний секретар, методист відділу гуманітарної освіти Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Колесніченко О.Л.

 • кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри мовознавства та російської мови Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (за згодою);

Гарна С.Ю.

 • завідувач відділу гуманітарної освіти Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Щербатюк В.С.

 • старший викладач кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (за згодою);

Ціко І.Г.

 • старший викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Аксьонова І.А.

 • учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури Костянтинівського ліцею із загальноосвітньою школою І-ІІ степенів Костянтинівської міської ради;

Касумова О.В.

 • учитель російської мови та зарубіжної літератури Костянтинівської загальноосвітньої школи № 4 Костянтинівської міської ради;

Козієва В.В.

 • учитель російської мови та зарубіжної літератури Іверської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олександрівської районної ради;

Пікальова Г.В.

 • учитель зарубіжної літератури Часовоярської ЗОШ № 15 Артемівської міської ради;

Череповська Ю.Є.

 • учитель зарубіжної літератури Сіверської ЗОШ № 2 Артемівської районної ради;

Мельник В.Г.

 • учитель зарубіжної літератури Краматорської ЗОШ №3 Краматорської міської ради;

Якушенко Г.Л.

 • учитель зарубіжної літератури Краматорської української гімназії Краматорської міської ради;

Григор’єва І.О.

 • учитель російської мови та літератури Краматорської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8 Краматорської міської ради;

Лейченко Н.В.

 • учитель російської мови та літератури Краматорської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Краматорської міської ради.

 

Склад предметної апеляційної комісії

 

Бодик О.П.

 • голова журі, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Баланова Г.В.

 • голова оргкомітету, головний спеціаліст департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації;

Казаков І.М.

 • кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри російської мови та літератури, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (за згодою);

 

Склад предметно-методичної комісії зі складання олімпіадних завдань

 

Казаков І.М.

 • голова, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри російської мови та літератури, ДВНЗ «Донбаський державний  педагогічний університет» (за згодою);

Касумова О.В.

 • учитель російської мови та зарубіжної літератури Костянтинівської загальноосвітньої школи № 4 Костянтинівської міської ради;

Ціко І.Г.

 • старший викладач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Козієва В.В.

 • учитель російської мови та зарубіжної літератури Іверської загальноосвітньої школи Олександрівської районної ради;

Гарна С.Ю.

 • завідувач відділу гуманітарної освіти Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

 

 

 

 

Шановні колеги!

 

19 грудня на базі ЗОШ № 10 

 

був проведений ІІ  етап

 

Всеукраїнської учнівської олімпіади

 

із зарубіжної літератури серед учнів 9х-11х класів.

 

 

Щиро дякую членам журі за їх наполегливу роботу!!!!

 

Наказ №  634 від 28.12.15 

" Про підсумки проведення І (шкільного) та ІІ (міського) етапів

Всеукраїнських учнівських олімпіад

з базових дисциплін  у 2015-2016 навчальному році"

 

 

 

 

 

Завдання ІІ етапу олімпіади на 2015-2016 н.р.

 

Рекомендації ОблІППО на 2015-2016 н.р. про проведення олімпіади

 

 

Наказ МіськВО про проведення олімпіади у 2015-2016 н.р.

 

 

Cклад учасників

ІІ (міського) етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

 із зарубіжної літератури

у 2015-2016 навчальному році

 

Класи, які беруть участь: 9-11

Дата проведення: 19.12.2015

Реєстрація: 830 – 845

Початок роботи: о 900

Місце проведення: Артемівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10

9 клас – 1 чол.

Прізвище, ім’я  учня

ЗНЗ

ПІБ педагога

Мова навчання

1

Лященко

Валерія Сергіївна

ЗОШ №10

Жукова Г.В.

українська

10 клас – 2 чол.

Прізвище, ім’я  учня

ЗНЗ

ПІБ педагога

Мова навчання

1

Щербакова

Ольга Юріївна

ЗОШ №10

Жукова Г.В.

українська

2

Алеко

Олександра Олександрівна

ЗОШ №24

Шилова А.А.

українська

11 клас – 5 чол.

Прізвище, імя  учня

ЗНЗ

ПІБ педагога

Мова навчання

1

Плоскіна

Катерина Олександрівна

ЗОШ №2

Ващук О.А.

українська

2

Таран

Юлія Володимирівна

ЗОШ №10

Жукова Г.В.

українська

3

Рєзнік

Аліна Андріївна

ЗОШ №12

Кудояр С.В.

українська

4

Борисенко

Вікторія Сергіївна

Центр профтехосвіти

Кокоза Л.К.

українська

5

Калиніна

Ірина Олександрівна

Центр профтехосвіти

Кокоза Л.К.

українська

 

 

Склад журі ІІ етапу олімпіади із зарубіжної літератури

 

 

Зарубіжна література

Голова  журі

Жукова Г.В.

ЗОШ №10

Секретар

Немцева А.Л.

ЗОШ-інтернат №1

Члени журі:

Антипова Н.С.

ЗОШ №17

 

Гамій І.О.

ЗОШ №4

 

Гапанець І.В.

ЗОШ №13

 

Кудояр С.В.

ЗОШ №12

 

Олійник О.Л.

ЗОШ №5

 

Шиян О.В.

ЗОШ №7

Експерт-консультант

Шилова А.А.

ЗОШ №24

 

 

Додаток до  наказу

 

 

     
Рекомендації  
щодо проведення ІІ (міського, районного) етапу обласної олімпіади
 із зарубіжної  літератури


 Відповідно до наказу департаменту освіти і науки № 298 від 23.10.2015 року, 19 грудня 2015 року проводиться ІІ етап обласної олімпіади із зарубіжної  літератури.В олімпіаді беруть участь  учні 9-11 класів. Початок роботи о 9 годині.
На виконання завдань відводиться 3 астрономічні години.Звертаємо вашу увагу  на те, що тексти завдань будуть розміщені на
Інтернет-сайті Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  http://ippo.dn.ua/uchnivs-ki-olimpiadi/  (проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2015-2016 н.р.) о  8 годині  15 хвилин  у день проведення олімпіади.       

           Рекомендуємо організаторам продумати можливість дублювання виходу до Інтернет-сайту для отримання інформації та
її копіювання. Відповідальним за проведення олімпіади на місцях підтвердити факт отримання пароля, а в день олімпіади – факт зняття завдань із сайту, факт початку та закінчення олімпіади, кількість учасників по класах, надіславши
інформацію на електронну адресу центру організаційно-методичного супроводу обдарованості Донецького облІППО: [email protected]  (Малєєв Денис Вікторович).

                        Участь учнів в олімпіаді добровільна. Вони мають право брати участь у змаганнях за клас (курс), не молодший, ніж клас (курс) їх навчання. За  бажанням учні мають право брати участь у змаганнях за клас (курс) старший на
1-2, ніж клас (курс ) їх навчання.  Методичні кабінети можуть залучати до олімпіади учнів 7-8 класів, самостійно розробивши для них пакет завдань. Роботи переможців цих класів до обласного оргкомітету не надаються.
Звертаємо увагу на те, що:
  зошити для олімпіадних робіт мають бути підписані (див. зразок)  та проштамповані єдиним штампом;
  члени журі в олімпіадних роботах виставляють кількість балів за кожне завдання й підраховують загальну кількість балів та записують їх у кінці роботи. Поруч кожен член журі ставить своє прізвище та підпис;
  шифрування робіт проводиться головою оргкомітету перед початком перевірки робіт членами журі;
  для забезпечення прозорості та об’єктивності слід таким чином  організувати перевірку робіт, щоб кожен член журі відповідав за  перевірку конкретного питання у всіх роботах паралелі;

 

  результати перевірки олімпіадних завдань у межах міста (району) мають бути оприлюднені не пізніше доби після проведення олімпіади.
                       Знання учасників ІІ етапу олімпіад перевіряються шляхом виконання  письмових завдань. Учасники отримують завдання і дають на них відповідь українською  мовою. При виконанні завдань забороняється користуватися
довідниками, словниками, таблицями, електронним обладнанням, засобами  комунікації (Інтернет, мобільні телефони тощо).
Завдання містять питання за поточний та попередні курси з предмета.  Вони вимагають від учнів використання не тільки суми фактичних знань, але й  певного рівня осмислення основних закономірностей, процесів та проблем.

Завдання із зарубіжної літератури  можуть включати:  


1.  Написання твору на одну з тем (перевіряється сформованість знань із зарубіжної  літератури, уявлення про зарубіжну літературу в національному  і світовому культурному контекстах, уміння аналізувати й відтворювати в письмовій формі усталені інтерпретації текстів національної літератури, розвиток самостійного і критичного мислення, уміння аргументовано доводити
власну думку, створювати письмові висловлення, відображаючи широке  розуміння програмового літературного матеріалу).
             Твір учнів оцінюється відповідно до таких параметрів:

 • повнота  розкриття теми;
 • опертя на літературні тексти, вміння їх аналізувати та  інтерпретувати;
 • логічна послідовність викладу думок (наведення тези,  аргументів, висновку);
 • струнка побудова твору (наявність вступу, основної  частини, висновків);
 • структурна цілісність та стильова єдність тексту;
 • переконливість наведених аргументів в основній частині твору;
 • точність,зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню;
 • образне мислення.  

              Запропоновані теми творів із літератури будуть спрямовані не лише на з’ясування творчих та мовленнєвих здібностей учнів, відображення вміння  аналізувати та інтерпретувати літературний матеріал, а й на розкриття розуміння ними морально-етичних норм поведінки  в суспільстві. Робота має  містити тезу, підтверджену 2-3 переконливими аргументами; думки у творі

повинні бути підтверджені прикладами з художньої літератури, цитатами,історичними фактами чи випадками з життя.   

 

2.  Чітка й лаконічна відповідь на конкретне запитання (знання з теорії літератури: літературний рід, жанрове визначення, стильові особливості, способи римування, стилістичні фігури та ін., конкретні знання літературного матеріалу та вміння встановити відповідність, наприклад, між твором і цитатою, твором і жанром, твором і автором тощо), виконання завдань
компаративного та культурологічного характеру з використанням українознавчого компонента, міжпредметних зв’язків тощо.
          

3.  Творча робота (розгорнута відповідь на проблемне питання, аналіз епізоду художнього твору, порівняльний аналіз творів тощо).
4. Відгук на прочитану книгу, переглянутий фільм із коментуванням ідейно-художніх особливостей, морально-етичної проблематики, жанрової своєрідності тощо.

 5. Виконання завдань у тестовій формі різних структурних типів.

               При визначені переможців ІІ етапу  обласної  учнівської олімпіади  із зарубіжної  літератури  дотримуватися Правил проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у Донецькій області, затверджених наказом управління освіти і науки від 01 жовтня 2012 року № 550,  зареєстрованих  у Головному управлінні юстиції в  Донецькій області    23 жовтня 2012 р. за № 66/1968.

 

Про проведення олімпіади зі світової літератури в 2012-2013 н.р.

 Згідно з наказами управління освіти і науки від 11.09.2012 № 507 «Про проведення І етапу учнівських олімпіад у 2012-2013 навчальному році», від 15.10.2012 № 582 «Про проведення ІІ етапу учнівських олімпіад у 2012-2013 навчальному році», з наказами відділу освіти від 13.09.2012 № 351 «Про проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 навчальному році», від  23.10.2012 № 421 «Про проведення ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2012-2013 навчальному році»,  у 2012-2013 навчальному році були проведені I (шкільний) та II (міський) етапи Всеукраїнської  олiмпiади зі світової літератури ( Наказ № 112 від 14.03.2013)

 

 

Список учнів-переможців ІІ (міського) етапу 2012-2013 н.р.

 

Дипломи І ступеня:

П.І. учня

Клас

ЗНЗ

Предмет

Вчитель, який підготував учня

 1.  

Овчаренко Ганна

10

ЗОШ № 24

зі світової літератури

Шилова А.А.

 1.  

Музиченко Юлія

11

ЗОШ № 12

зі світової літератури

Кудояр С.В.

 

Дипломи ІІ ступеня

 1.  

Борейко Марія

10

ЗОШ №  10

зі світової літератури

Жукова Г.В.

 

Дипломи ІІІ ступеня

 1.  

Рябоконь Яна

9

ЗОШ № 24

зі світової літератури

Шилова А.А.

 1.  

Соколенко Аліна

9

ЗОШ № 24

зі світової літератури

Шилова А.А.

 1.  

Корчуганова Карина

10

ЗОШ № 12

зі світової літератури

Кудояр С.В.

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проведення  ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади

зі світової літератури  у 2013-2014 навчальному році

          У районному (міському) етапі олімпіади зі світової літератури можуть брати участь учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (або класів) з української мовою навчання.

      Під час складання завдань ІІ етапу комісія буде орієнтуватися на рівень знання школярами програми зі світової літератури за І семестр та за попередні роки у відповідному класі.

                                                                                Модель завдань

І. Завдання закритої форми – тести різних рівнів складності (9 клас); завдання, на які має бути розгорнута відповідь (2-3 тези).

ІІ. Завдання з відкритою відповіддю.

Чітка й лаконічна відповідь на конкретне запитання (знання з теорії літератури: літературний рід, жанрове визначення, стильові особливості; конкретні знання літературного матеріалу), інтерпретація художнього твору; власна точка зору на подію, вчинок, вислів тощо.

Ідейно-художній аналіз поезії.

III. Розмірковування, порівняння, коментар тощо.

IV. Написання твору на одну із запропонованих тем (перевіряється сформованість знань учнів з російської, світової літератур відповідно до програми зазначених класів, уміння спиратися на тексти письменників, використовувати цитати адекватно до ситуації висловлювання, аналізувати і відтворювати в письмовій формі усталені інтерпретації текстів відповідних літератур, розвиток самостійного і критичного мислення, вміння аргументовано доводити власну думку, створювати письмові висловлення).

Творча робота учня оцінюється відповідно до таких параметрів: повнота розкриття теми; знання літературних текстів, уміння їх аналізувати та інтерпретувати; логічна послідовність викладу думок (наявність вступу, основної частини, висновків); структурна цілісність та стильова єдність тексту; переконливість наведених аргументів в основній частині твору; точність, зрозумілість думки, адекватність її мовному оформленню; образне мислення.

Запропоновані теми творів  будуть спрямовані не лише на з’ясування творчих та мовленнєвих здібностей учнів, відображення вміння аналізувати та інтерпретувати літературний матеріал, а й на розкриття ними морально-етичних норм поведінки в суспільстві.

З метою об’єктивної оцінки набутих знань з літератури  учням пропонуватимемо одну тему для написання власного висловлювання (так звану вільну тему): міні-сага (9 класи) або нарратив (10-11 класи).

                              Увага! Зразки завдань та відповідей на них можна знайти у таких посібниках:

Програми самореалізації особистості (збірник комплексних завдань для класів гуманітарного, естетичного та філологічного профілів). Світова література. 11 клас. Укладачі: Андрієнко О.В., Гарна С.Ю., Соколова Т.Є. / Заг. ред. Мельникової Л.В. — Донецьк, 2011. —  230 c.

 

Програми самореалізації особистості (збірник комплексних завдань для класів гуманітарного, естетичного та філологічного профілів). Світова література. 10 клас. Укладачі: Соколова Т.Є., Коваленко В.Г., Касумова О.В.  / Заг. ред. Мельникової Л.В. — Донецьк, 2011. —   140 c.

 

Програми самореалізації особистості (збірник комплексних завдань).  Світова література. 7 клас. Укладачі: Гарна С.Ю., Соколова Т.Є., Ціко І.Г. / Заг. ред. Мельникової Л.В. — Донецьк, 2012. —  238 с

 

Програми самореалізації особистості (збірник комплексних завдань).  Світова література. 8 клас. Укладачі: Гарна, О.В. Андрієнко, В.В.  Козієва, О.Г. Іщенко / Заг. ред. Л.В. Мельникова. – Донецьк, 2013. – 176 с.

 

Програми самореалізації особистості (збірник комплексних завдань).  Світова література. 5 клас. Укладачі: Соколова Т.Є., Пікальова Г.В., Ільченко А.М., Череповська Ю.Є. /Заг. ред. Мельникової Л.В. — Донецьк, 2012. —  146 с.

 

Різнорівневі тестові завдання з курсу зарубіжної літератури. 5-11 класи / Автори-укладачі: Л.В.Мельникова та ін. – Х.: Изд-во гр. «Основа», 2004. – 112 с.

 

 

 

Список учнів-переможців ІІ (міського) етапу

олімпіади зі світової літератури 2013-2014 н.р.

( Наказ МіськВО № 108 від 04.03.2014 р.)

 

Дипломи ІІ ступеня

 1.  

Семенова Анастасія

11

ЗОШ №  12

зі світової літератури

Кудояр С.В.

 

Дипломи ІІІ ступеня

 1.  

Петренко Вероніка

9

ЗОШ № 15

зі світової літератури

Пікальова Г.В.

 1.  

Рябоконь Яна

10

ЗОШ № 24

зі світової літератури

 

Шилова А.А.

 1.  

Соколенко Аліна

10

ЗОШ № 24

зі світової літератури

Кудояр С.В.

 1.  

Борейко Марія

11

ЗОШ № 10

зі світової літератури

Жукова Г.В.

 1.  

Кулєш Ганна

11

ЗОШ № 12

зі світової літератури

Кудояр С.В.

 

           

 

Зразки завдань для І етапу олімпіади зі світової літератури